Konferences ieraksts "Latvijā audzēta soja + kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā"

PielikumiPrint

Lai uzzinātu kādi inovatīvi risinājumi pieejami cūku ēdināšanā, 2. jūnijā ikviens interesents tika aicināts piedalīties tiešsaistes konferencē  “Latvijā audzēta soja + kailgraudu mieži = inovācija cūku ēdināšanā”.

Konferencē bija iespēja uzzināt rezultātus EIP darba grupas pētniecības projektā “Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējās lopbarības ražošanai cūkkopībā: ģenētiski nemodificētas sojas un jaunu vietējo lopbarības miežu šķirņu audzēšana Latvijā” (ELFLA programma “Sadarbība” 16.1.).

Četru gadu garumā minēto tēmu pētīja 13 EIP grupas partneri  - zinātnieki, ekonomisti, nozares konsultanti, ražotāji, augkopības, barības sagatavošanas un  cūkkopības nozares eksperti.

Projekta ietvaros veikti plaši sojas un lopbarības miežu audzēšanas pētījumi Stendē un Viļānos. Vērtēti ražošanas sējumi vairākās saimniecībās dažādos Latvijas reģionos, kā arī  veikti cūku ēdināšanas pētījumi uz vietas saimniecībās, izmantojot vietējo soju un kailgraudu miežus.

Šī bija iepsēja iepazīties kā ar pētījumu rezultātiem, tā uzklausīt pieredzes stāstus no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas. Ikviens varēja piedalīties arī diskusijā ar nozares ekspertiem.

Detalizēta pasākuma programma pielikumā. 

Konferences atklāšana

Jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatoti risinājumi vietējas
lopbarības ražošanai cūkkopībai

Sojas audzēšanas pieredze Latvijā

Soja Vācijā: audzēšanas pieredze un pētījumi

Soja Igaunijā: audzēšanas pieredze un selekcija

Diskusija kopā ar Aigaru Šutku: Sergejs Virts (z/sRubuļi) un
Kārlis Ruks (z/s Jaunkalējiņi)

Pētnieku atziņas par sojas audzēšanas nosacījumiem Latvijā

Soja Lietuvā: pieredze, audzējot soju bioloģiski

Vietējās sojas audzēšanas ekonomiskie aspekti

Diskusija – kopā ar Ivetu Grudovsku: Gustavs Norkārklis
(SIA BIOGUS) un Ieva Leimane

Cūkkopības nozare un tās vajadzības Latvijā

Kailgraudi un plēkšņu mieži - kopīgais un atšķirīgais audzēšanā

Kailgraudu mieži cūku ēdināšanā

Kailgraudu mieži / plēkšņu mieži barības maisījumos -
lopbarības ražotāja viedoklis

Mieži lopbarībā – ekonomiskais pamatojums

Diskusija ar Dzintru Lejnieci un Dzintaru Veidi: Raitis Pavinkšnis,
Sergejs Virts, Alberts Auziņš

Vietējās sojas kvalitāte, pārstrādes iespējas un pārstrādātā produkta kvalitāte

Vietējā soja kā izejviela cūku ēdināšanā z/s «Rubuļi»

Sojas produktu izēdināšanas vērtējums dažādām cūku grupām

Vietējā soja un citi proteīnaugi lopbarībā ekonomistu skatījumā

Diskusija ar Dzintru Lejnieci un Dzintaru Veidi: Andris Miglavs, Benita Virta

Pievienot komentāru