Lai spētu vairāk, ir jābūt mērķim

Jebkurā gadalaikā pārvietošanās pa autoceļu Rogovka–Ilzeskalns–Rēzekne sagādā īstu baudu. Ezeri, piekalnes, mežu ainavas mijas ar sakoptiem laukiem. Rēzeknes novada teritorijas plānojumā šis ceļa posms iekļauts ainaviski vērtīgo ceļu sarakstā. Tuvojoties Verēmu pagasta robežai, vienmēr gribas palūkoties mežu ieloka un piekalnes ieskauto māju virzienā. Pievilcīga, sakopta vide. Patiess prieks bija uzzināt, ka vienā no īpašumiem saimniecisko darbību uzsācis gados jauns lauksaimnieks Artūrs Ceiruļs. Viņš ir pateicīgs sievas radiem par atbalstu, jo tā ir liela atbildība uzņemties rūpi par smago lopkopības nozari. Patlaban uzsākt darbību jebkurā jomā nav tik vienkārši, īpaši lopkopībā, kur nepieciešami lieli ieguldījumi ražošanas pamatlīdzekļos. Tā ir gan tehnika, saimniecības ēkas, zeme, gan ieguldījumi pamatganāmpulka izveidē. Tas ir regulārs ikdienas darbs, kurā ne reti jāpiesaista papildus cilvēkresursi.

Artūrs audzis laukos, darbus iepazinis, palīdzot vecvecākiem. Pēc izglītības – automehāniķis. Laba, pieprasīta specialitāte. Tomēr, vairākas sezonas strādājot ārzemēs, uzkrāti līdzekļi dzīves vietas sakārtošanai un ieguldīšanai lauksaimniecībā. Zviedrijā, Norvēģijā strādāts gan meža darbos, gan kuģu būvē. Kamēr jauns, tā uzskata Artūrs, var braukt, strādāt, tas ir veids, kā sevi un ģimeni nodrošināt finansiāli ne tikai ikdienā, bet naudas līdzekļus arī uzkrāt. Piebilstot, ja to dara ar mērķi.

Lai labāk izprastu saimnieciskās darbības pamatprincipus, pirms laika apgūti mazā biznesa  kursi. Artūrs ir interesējies novada pašvaldībā par atbalsta iespējām, uzsākot lauksaimniecisko darbību. Pašvaldības piedāvātajos projektu konkursos uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai  netiek atbalstīta lauksaimniecības produktu primārā ražošana. Krusttēvs ieteicis pēc padoma griezties LLKC Rēzeknes birojā. Izrunāti jautājumi, uz kuriem Artūrs meklēja atbildi. Redzot jaunieša mērķtiecību, pārdomāto rīcību, biroja vadītāja ieteikusi startēt pasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Ja izlemts darboties ilgtermiņā, kāpēc neizmantot piedāvātās iespējas. Iesniegtais projekts tagad ir izvērtēšanā. Par saviem līdzekļiem iepirktas Limuzīnas šķirnes telītes, kas ir sākums tālākai saimniecības attīstībai.  

Artūrs nav vienīgais jaunais saimnieks. Tomēr viņa izpratne, skatījums uz lietām atšķiras no vairuma.  Viņš negaida, bet domā un dara. Ja nezina, pajautā. Un, saprotot zināšanu nepieciešamību, apgūst LLKC Rēzeknes biroja rīkoto kursu programmu bioloģiskajā lauksaimniecībā, kas notiek Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākumā  “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”. Šāda veida Zoom platformā piedāvātās mācības atzinīgi novērtē lielākā daļa klientu.

Katram ir savs dzīves stāsts. Ja izvērtētu Artūra vienaudžu izvēles, pavērtos dažādi ejamo ceļu risinājumi, kurus nosaka paša indivīda redzējums un domāšanas veids.

Laukos jāpriecājas par katru, kurš nolēmis palikt vai atgriezties, nolēmis darboties, kurš novērtē un saprot pozitīvo, ko mums dod daba, sava teritorija. Pašreizējā tehnoloģiju laikmetā izvēlei par dzīvi rimtajā lauku vidē tomēr ir vairāk plusu nekā mīnusu, piebilstot, ka problēmas, sarežģījumi nenoliedzami rodas jebkurā sfērā, neatkarīgi no tā, vai dzīvojam pilsētvidē, vai attālos laukos.

Anastasija Saleniece,
LLKC Rēzeknes biroja lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru