Jaunumi

LLKC Cēsu konsultāciju birojs rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu uz Ziemeļvidzemi, lai iepazītos ar augkopības produkciju ražojošo saimniecību konkurētspējas palielināšanas iespējām un inovatīvu metožu pielietošanu.

Zemnieku grupa no Latvijas 14. septembrī devās LLKC Ogres konsultācija biroja rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvas saimniecībām.

Augusta beigās Preiļu novada gaļas liellopu audzētāji devās divu dienu mācību braucienā uz Vidzemi.

Vasaras nogalē divas lauku uzņēmēju grupas smēlās pieredzi kaimiņzemē Igaunijā, Pērnavas un Sāremā apriņķos.

Arī šogad, neskatoties uz Covid likstām, selekcionāra Pētera Upīša biedrība sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Dobeles biroju realizēja Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības programmas “Pats savam saime

Lai iepazītu saimniekošanas dažādošanas iespējas laukos: lauku vides tūrisma saimniecību attīstību – vietējās produkcijas noieta veicināšanu, mārketinga projektu veidošanu un tūrisma produkta prezentāciju organizēšanu –, LLKC Tukuma konsultāciju birojs organizēja saimniecību apmeklējuma braucienu

Gada sākumā LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja rīkotais seminārs par vietējā tūrisma un amatniecības uzsākšanu un veicināšanu guva atsaucību un raisīja diskusijas.

Septembrī pieredzes apmaiņas braucienā devāmies uz Rēzeknes pusi, lai iepazītos ar trīs lieliskām saimniecībām. Redzējām, kā attīstās lauku vides saimniecības, kā tiek veicināts vietējo produktu noiets, notiek degustācijas, individuāla darbošanās darbnīcās.

LLKC Saldus birojs organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku saimniekiem uz Valgas apriņķi Igaunijā.

LLKC Tukuma konsultāciju birojs 30. augustā organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz Talsu novadu par tēmu “Lauksaimniecības produkcijas pievienotās vērtības radīšana”.

Lapas