Jaunumi

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” augusta  numurs.  Informējam par to, kā notiks dialogs par lauku un pārtikas sistēmu nākotni, diskusiju Latvijā sākot rīt – 11. augustā, lai ar tās secinājumiem Valsts prezidents Egils Levits varētu dalīties kopējā ANO Pārtikas samitā.

Kas, jūsuprāt, ir ģimenēm draudzīgs ogu dārzs – vai tur var iegūt jaunus draugus, vai varbūt iepazīstināt ģimeni ar ogām un to, kā tās aug?

Mārcienas pagasta piemājas saimniecības “Lejas Vāveres” īpašniece Ieva Galiņa kopā ar dzīvesbiedru Jāni Vītolu attīsta daudznozaru bioloģisko saimniecību.

Višķu pagasta Kazulīšos, zemnieku saimniecībā “Līdumi”,  saimnieko Gunta Some. Uzņēmīgā Gunta ir piemērs katram no mums, jo no saimnieces var smelties tik daudz iedvesmas, dzīves spara un gudrības. Viņa saimnieko kopā ar vīru Daini, un abi strādā arī algotu darbu.

Starptautiskās bioloģiskās lauksaimniecības organizācijas Eiropas struktūrvienības IFOAM-Organic Europe pētījuma ietvaros par pesticīdu atliekvielām bioloģiskajā produkcijā, līdz 9.augustam, bioloģiskās nozares pārstāvjus un kvalitātes vadības speciālistus, kas

Lai radītu lauksaimniecībā nepieciešamus inovatīvus projektus, pakalpojumus vai produktus, no 22.

Ar Latvijas Biškopības biedrības Siguldas nodaļas iniciatīvu 2021. gadā ir sperti pirmie soļi mērķtiecīgi organizēta, bišu saimju nodrošināta svešapputes pakalpojuma plānošanā.

Mājražošanai, amatniecībai, lauku tūrismam un ar to saistītām aktivitātēm patlaban Latvijā ir mainīgs un nepastāvīgs raksturs. Svarīgi ir, lai mazās saimniecības atrastu iespējas, kā pielāgoties esošajiem apstākļiem. Domājot par savu saimniecību jauniem ekonomiskiem uzlabojumiem, 16.

Jūnija beigās ES lēmējinstitūcijās panākta vienošanās par ES Kopējo lauksaimniecības politiku 2023.-2027. gadam. Ko tā galvenajos vilcienos paredz, kādus pārsteigumus tā nesusi, lasiet žurnāla “Latvijas Lopkopis” jūlija izdevumā.

Šajā vasarā LLKC atkal atjaunojis dažādus  pieredzes apguves   braucienus. “Labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, pašam piedzīvot,” saka LAP pasākuma “Zināšanu pārnese” brauciena “Saimniecību un mežu apmeklējumi” dalībnieki.

Lapas