Pieejams konferences “Zaļās prakses lauksaimniecībā” videoieraksts

Lai gūtu plašāku ieskatu, kādā virzienā pašlaik dodas lauksaimniecības politika augkopības nozarē un ar labiem piemēriem iedvesmotos pārmaiņām, 20. oktobrī tika aizvadīta tiešsaistes konference “Zaļās prakses lauksaimniecībā”.

Konferences ievadā tika runāts par politiskiem jautājumiem –  Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja Kristīne Sirmā pastāstīja par to, kāda ir Latvijas stratēģija ilgtspējīgas lauksaimniecības mērķu sasniegšanā, un Valsts augu aizsardzības dienesta augu aizsardzības departamenta direktore Līga Brence runāja par nākotnes izaicinājumiem augu aizsardzības līdzekļu lietošanā.

Pieskārāmies arī zinātnes skatījumam par to, kā saimniekot ilgtspējīgi – Dārzkopības institūta Agrotehnisko pētījumu un šķirņu izvērtēšanas nodaļas vadoša pētniece Līga Lepse stāstīja,  kādi ir ilgtspējīgi risinājumi dārzeņu audzēšanā, bet Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta augu minerālās barošanās laboratorijas vadītāja Anita Osvalde iepazīstināja ar aktualitātēm augu diagnostikā un to saistību ar kultūraugu mēslošanu.

Bija iespēja uzzināt arī praktisku pieredzi no citām Eiropas valstīm –  kā ilgtspējīgas lauksaimniecības prakses tiek ieviestas Dānijā dalījās Ivans Brendstrups, bet lietuviešu lauksaimnieks Mindaugs Martinaitis pastāstīja, kādas kultūraugu audzēšanas tehnoloģijas izvēlējies savā saimniecībā un kā tās palīdzējušas samazināt lietotā mēslojuma apjomu.

Praktiskajā pieredzē par ilgtspējīgu lauksaimniecības paņēmienu ieviešanu savās saimniecībās dalījās arī mūsu lauksaimnieki – augkopības saimniecības “Vilciņi-1” īpašnieks Arnis Burmistris un dārzeņkopības saimnniecības “Lejas AR” īpašniece Ilze Aņūna.

Konferenci noslēdza Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas biroja vadītāja un augkopības konsultante Daiga Mellere, akcentējot LLKC konsultantu devumu ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai.

Konferences ieraksti pieejami šeit zemāk un Youtube LLKC kanālā: https://youtube.com/playlist?list=PLtf9tPuLditEvIZOlRIjs8ZhDp-x2t7CM

Laura Kirsanova,
LLKC Augkopības nodaļas konsultante augkopībā

 

Konferences atklāšana

Latvijas stratēģija ilgtspējīgas lauksaimniecības mērķu sasniegšanai

Nākotnes izaicinājumi augu aizsardzības līdzekļu lietošanā

Paņēmieni mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanai. Latviešu valodā

Paņēmieni mēslošanas un augu aizsardzības līdzekļu samazināšanai. Angļu valodā

Aktualitātes augu diagnostikā un to saistība ar mēslošanu

Ilgtspējīga lauksaimniecība praksē

Ilgtspējīgas lauksaimniecības prakse Lietuvā

Diskusija un atbildes uz jautājumiem

Ilgtspējīgi risinājumi dārzeņu audzēšanā

Ilgtspējīga dārzeņkopība praksē

Lielākie izmaksu posteņi lauku saimniecībās

LLKC konsultantu devums ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai

Pievienot komentāru