Saimniecībā “Zemenes” tiekas lopkopības interešu grupa

GalerijaPrint

Krustpils novada Mežāres pagasta zemnieku saimniecībā “Zemenes” 20. jūnijā pulcējās LLKC Jēkabpils konsultāciju biroja lopkopības interešu grupas dalībnieki. Tikšanās tēma bija  “Slaukšanas iekārtu testēšana kā viens no tesmeņa veselības uzlabošanas pasākumiem”.

Saimniecības pārstāve Veronika Veikšāne iepazīstināja ar z/s  “Zemenes” darba organizāciju, pastāstīja par saimniecību, kas izaugusi no 4 govīm 1992. gadā līdz 34 govīm šobrīd. Pienu realizē LPKS “Atašiene Agro”, bullīšus pārdod, bet telītes audzē ganāmpulka atjaunošanai. Ferma ir veca, taču iespēju robežās remontēta, ir jaunas ieceres. Saimniekošanu pārņēmis dēls Edgars, viņam šobrīd daudz darāmā, sagatavojot lopbarību. LLKC piena kvalitātes speciālists Ilmārs Gruduls kopā ar saimniekiem uz govju slaukšanu fermā ieradies jau rīta agrumā. Viņš, izmantojot speciālu aparatūru, veica saimniecības slaukšanas iekārtu tehniskā stāvokļa diagnosticēšanu. Kad ierodās interešu grupas dalībnieki, jau bija gatavi rezultāti, ko analizēt. Datorā varēja redzēt dažādus būtiskus rādītājus, kas ikdienā nav acīmredzami. Tie tika kopīgi pārrunāti, un atrasts risinājums pareizai slaukšanai un slaukšanas iekārtu darbības uzlabošanai. Kopīgi tika rastas atbildes: kā konstatēt iekārtu darbības traucējumus, kā pareizi sagatavot govis slaukšanai, kā ietekmēt piena atdevi, kas ir slaukšanas higiēna un uz daudziem citiem jautājumiem. Jēkabpils konsultāciju biroja lopkopības speciāliste Ziedīte Bimšteine vēlreiz pārrunāja aktuālos jautājumus un aicināja dalībniekus uz diskusiju. Katrs grupas dalībnieks tagad rūpīgāk pārdomās, kam pievērst uzmanību savā ganāmpulkā. Z/s “Zemenes” pārstāve arī ir apmierināta ar guvumu, jo uzzinājusi daudz ko jaunu.

Ir saulgriežu laiks, nopīti zāļu vainagi, pie fermas piebrauc novada konsultante Aina Seņkova ar Atašienes folkloras kopas “Vīraksne” līgotājām, visi tiek aplīgoti un novēlēts:

Augstu metu Jāņu zāles,

Lai telītes lielas auga,

Lai telītes lielas auga,

Lai tās pulka piena deva.

Anita Putka,

LLKC Jēkabpils konsultāciju birojs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru