Saulainē apgūstiet lauksaimniecības profesijas!

GalerijaPrint

Lauksaimniecības mehanizācijas tehniķa profesiju Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālajā struktūrvienībā ir iespēja iegūt četru mācību gadu laikā, kur teorija ir cieši savienota ar praktisko apmācību. Šajā profesijā kopā ar teorētiskajām zināšanām un prasmēm par  lauksaimniecības tehniku, lauku saimniecības darbības pamatprocesiem tiek apgūta darba plānošana un organizācija, lopkopības un augkopības pamati. Mācību procesā jauniešiem ir iespēja iegūt traktortehnikas TR1 kategorijas un augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības.

Ar vidējo izglītību neklātienē  piedāvājam 1,5 gada laikā iegūt augkopības tehniķa kvalifikāciju, kas sekmīgi tiek īstenots. Visiem interesentiem ir iespēja pilnveidot un iegūt zināšanas un  prasmes augkopībā, dārzkopībā, ražas sēšanas, audzēšanas un uzglabāšanas procesos, augu aizsardzībā, lauksaimniecības tehnikas pārzināšanā un saimniekošanā. Augkopības tehniķim piedāvāsim apgūt bioloģiskās lauksaimniecības pamatus.  Izmantojiet iespēju pieteikties LAD atbalsta programmām un ES investīcijām!

Abas  Lauksaimniecības izglītības programmu kvalifikācijas – lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis un augkopības tehniķis – ir akreditētas 2021. gadā  uz sešiem gadiem, kas pierāda apmācības kvalitāti.

Praktiskās darbošanās notiek traktortehnikas angārā, kas aprīkots ar metināšanas kabīnēm un mācību klasi. Papildus mācību programmai iespējams apgūt virpošanas darbus.

Saulaines audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja dzīvot dienesta viesnīcā un pusdienot skolas teritorijas kafejnīcā.

Sekmīgie audzēkņi saņem stipendiju līdz  150 eiro mēnesī.

Vairāk informācijas par Saulainē apgūstamajām profesijām un  uzņemšanas noteikumiem var iegūt KLT Saulaines teritoriālās struktūrvienības mājaslapā www.saulaine.lv.

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru