Talsos mācības bioloģiskajā lauksaimniecībā rit pilnā sparā

Februāra beigās sākās LLKC Talsu konsultāciju biroja organizētās mācības par bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanu jaukta tipa saimniecībās. Jau par tradīciju kļuvusi šo kursu organizēšana Talsu birojā, un daudzus gadus pēc kārtas tos rīkojam. Iepriekšējā gadā bija viena grupa, un šī tika komplektēta gada garumā.

Mācības notiek neierastos un vēl neizzinātos apstākļos, Zoom platformā. Protams, izpaliks savstarpējā komunikācija dalībnieku vidū, viedokļu apmaiņa klātienē, dažādu kontaktu dibināšana. Tas ir izaicinājums mums – birojam, lektoriem un klausītājiem. Pēc mācību  beigšanas un sertifikātu iegūšanas, ja epidemioloģiskā situācija to atļaus, organizēsim saimniecību apmeklējumus un dažādas citas aktivitātes. Ļoti liels prieks par dalībniekiem, kuri pieteikušies mācībām. No 20 dalībniekiem 16 ir vecuma grupa līdz 40 gadiem un tikai četri vecāki par 40. Talsos ar tik lielu gados jaunu dalībnieku skaita piedalīšanos tā ir pirmā reize manā ilglaicīgajā pieredzē, organizējot mācības lauksaimniekiem. Dalībnieki ir no dažādiem novadiem, jo patlaban, mācībām notiekot Zoom platformā, attālumam nav vairs nozīmes, bet pie mums līdz šim nav bijis šķērslis arī klātienē mācības apmeklēt dalībniekiem no Liepājas, Rīgas, Tukuma, Dobeles un Ventspils novadiem.

Pirmajā satikšanās dienā, iepazīstoties savā starpā, katrs dalībnieks mazliet pastāstīja par sevi un saviem turpmākajiem nodomiem. Grupā ir pārstāvētas dažādas nozares –  lopkopība, graudkopība, dārzeņkopība un augļkopība.

Jau aizritējušas četras nodarbības, un jūtams, ka interese par mācībām nav zudusi, jo tajās vienmēr piedalās visi dalībnieki. Patlaban birojā jau notiek jauno mācību kursu dalībnieku reģistrēšana, pieteikusies jau vairāk nekā puse no nepieciešamā klausītāju skaita. Mācības varētu uzsākties aprīlī optimistiskākās prognozes gadījumā, bet, ja tā nenotiks, tad mācības sāksim oktobra sākumā. Gaidīsim jaunus dalībniekus!

Mācības “Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (jaukta tipa saimniecība)” organizētas programmas LAP 2014. -2020.  apakšpasākumā “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Alfons Spēks,
LLKC Talsu konsultāciju biroja vadītājs

Pievienot komentāru