Talsu lauksaimnieki iepazīstas ar šī gada aktualitātēm

LLKC Talsu nodaļa 3. aprīlī organizēja informatīvo semināru Talsos par lauku aktualitātēm 2019. gadā, kurā piedalījās  kupls interesentu skaits –  77 dalībnieki.

Informatīvajā seminārā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja Juzefa Kļava iepazīstināja lauksaimniekus ar iepriekšējā gadā sasniegto. 2018. gadā pārvalde kopā izmaksājusi 54 miljonus eiro.  Lauku  atbalsta dienests ir gājis līdzi laikam, un ir veikti uzlabojumi platību maksājumu un administrēšanas sistēmas digitalizācijā. Pateicoties tam, lietas var paveikt ātrāk, par to liecinaja arī  rekordlielais lauksaimieku skaits, kas jau oktobrī saņēma platību maksājumus. Šogad plānots izmaksāt arī zaļināšanas maksājumu un nevis decembrī, bet jau oktobrī.

ES Tiešo maksājumu daļas vadītājs Andris Balandins informēja, ka tiešajos maksājumos un LAP pasākumu platību maksājumos būtiskas izmaiņas nav notikušas. Šogad, sākot no 10. aprīļa līdz 22. maijam, varēs elektroniski pieteikties platību maksājumiem bez atbalsta apjoma samazinājuma. Viņš aicināja izmantot Lauku atbalsta dienesta mājaslapā pieejamo jauno rokasgrāmatu – informatīvo materiālu platību maksājumu saņemšanai 2019. gadam.

Tika pārrunātas plānotās projektu kārtas 2019. gadā. Par paredzēto valsts atbalsta un LEADER pasākumos informēja Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāja Juta Dreiberga. Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Liana Krūmiņa informēja, ka atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, atīstot mazās lauku saimniecības, plānots maijā. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās – oktobrī. Šobrīd atbalstu piešķir meža platību ieaudzēšanai un kopšanai, projektu var iesniegt līdz šī gada 7. maijam. 

Valsts augu aizsardzības dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja Olita Vigule informēja  par aktualitātēm augu aizsardzības jomā, pievēršot galveno uzmanību iepriekš pieļautajām kļūdām. 2018. gadā fiksētas 25 būtiskas neatbilstības. Galvenie pārkāpumi ir saistībā ar  aizsargjoslu neievērošanu, augu aizsardzības līdzekļu lietošanu uz kutūraugiem, kuriem tas nav paredzēts, nav ievērots vēja ātrums.

Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda vērsa klausītāju uzmanību uz to, ka pats svarīgākais ir dzīvnieku labturība un ka jau vairākus gadus PVD strādā kā informatīvais dienests –  sūta brīdinājumus un nesoda uzreiz.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Kurzemes reģiona nodaļas vadītājs Lauris Ozols informēja par izmaiņām, kas saistītas ar traktoru vadīšanas tiesībām. Atgādināja, ka tiesības derīgas, ja derīga ir ārsta komisijas izziņa. Ieteikums no aģentūras – ievedot minitraktorus no  trešajām valstīm, iepriekš grieztiees VTUA, lai saprastu, vai varēs tos reģistrēt un kādi dokumenti nepieciešami, lai  veiktu reģistrēšanu.

Nākamais informatīvais seminars par lauku aktualitātēm plānots Dundagā 5. maijā.

Seminārs notika Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.

 

Katrīna Kļimovska,

LLKC Talsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru