Nozaru ekspertu ziņojumi

Latvijas Sēklaudzētāju asociācijas sagatavotais ziņojums.

 
 

Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas sagatavotais ziņojums.

Stādu audzētāju biedrības izstrādātais ziņojums.

Gaļas liellopu audzētāju biedrības sagatavotais ziņojums.

Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas sagatavotais ziņojums.

Latvijas Šķirnes dzīvnieku audzētāju biedrības sagatavotais ziņojums.

Lapas