Nozaru ekspertu ziņojumi

Latvijas Biškopības biedrības sagatavotais ziņojums.

Latvijas Slieku audzētāju asociācijas sagatavotais ziņojums.

Latvijas Humusvielu ražotāju un patērētāju asociācijas izstrādātais ziņojums.

Valsts Lauku tīkla 2012. gada darba plāna aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros nacionālā līmeņa lauksaimniecības nozaru organizācijām bija jāsagatavo nozares/jomas analīze un jāizstrādā priekšlikumi nozares attīstībai.

Valsts Lauku tīkla (VLT) Rīcības plāna 2012 aktivitātes „Nozares ekspertu ziņojumi” ietvaros ir noslēgti līgumi ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) par divu ekspertu (Armands Krauze un Ginta Jakobsone) un Zemnieku Saeimu par viena eksperta (Maira Dzelzkalēja) darbību saistībā a

Lapas