"Zemgales NVO veiktspējas stiprināšana mūžizglītības pasākumu īstenošanai".