Lauku telpa

LAUKU PARTNERĪBA "LIELUPE" IZSLUDINA PROJEKTU IESNIEGUMU PIEŅEMŠANU SABIEDRISKO AKTIVITĀŠU UN PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBAI

Biedrība Lauku partnerība "Lielupe" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Jelgavas un Ozolnieku novados ieviešanai. Kārta tiek izsludināta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" aktivitātē 19.2.2. "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas".

Vecumniekos mācības "Ģimeņu (mazo)zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību".

Biedrība “Latvijas Zemnieku federācija”, pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, 2018.gada 22.-23. janvārī viesu namā “Satekas” (Satekas, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933) organizē mācības „Ģimeņu (mazo) zemnieku saimniecību attīstība, pilnveidojot saimniecisko darbību”.

Liepāja | Uzņēmēji aicināti pieteikties tirdziņam pasākumā “Stinšu svētki Liepājā 2018”

27.janvārī Liepājā, Juliannas pagalmā, Friča Brīvzemnieka ielā 7, notiks tradicionālie Stinšu svētki.

Lai pasākuma “Stinšu svētki Liepājā 2018” apmeklētāji varētu iegādāties daudzveidīga sortimenta pārtikas un nepārtikas produktus, uzņēmēji aicināti pieteikties tirdziņam līdz 18. janvārim.

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra – 20.februārim.

Vairāk informācijas par projektu konkursu - www.lrpartneriba.lv.

Rucava | 5. janvāris - konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu

Piektdien, 5. janvārī plkst. 10.00 Radošajā darbnīcā "LigAte" notiks biedrības “Liepājas rajona partnerība” konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Rucavas novada uzņēmējiem, zivsaimniekiem, pašvaldībai un citiem interesentiem.
Vairāk informācijas par projektu konkursu - www.lrpartneriba.lv.

Pašā Stāmerienas sirdī, izbraucot cauri skaistai koku alejai, līdzās Stāmerienas ezeram, atrodas Stāmerienas pils. Stāmerienas pils ir iekļauta 10 visskaistāko Latvijas muižu sarakstā. Tā tiek uzskatīta par Eiropas romantisma pērli.

Rucava | 16.janvāris - seminārs par kukurūzas un zemeņu audzēšanu, apdrošināšana lauksaimniekiem

Jaunas atziņas un iespējas saimniekošanai - iespēja apgūt jaunas iemaņas un tehnoloģijas!

Rucavas novadā 2018. gada 16. janvārī Rucavas kultūras nama zālē notiks šādi 2 mācību semināri

Pulksten 11:00
* Kukurūzas hibrīdi un to audzēšanas pamatprasības.
* Augstražīgi zālaugu maisījumi kvalitatīvai lopbarībai.
* Daudzgadīgie zālāji. Starpkultūras.
* Lektore- Agronomijas zinātņu doktore- Iveta Gūtmane - SIA “Latvijas šķirnes sēklas”

Resursu nepieejamība mazo lauku saimniecību attīstībai, spēcīgu līderu trūkums kooperācijas veicināšanā, neskaidrība par valsts atbalsta politiku, nepieciešamība paplašināt noieta tirgu, – tās ir tikai dažas no atziņām, kas šovasar gūtas Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vei

Ziemassvētku tirdziņš Vecumniekos

Sestdien, 23. decembrī aicinām ikvienu pirkt un pārdot gribētāju uz Vecumnieku Ziemassvētku tirdziņu (Bauskas ielā 16,aiz veikala „Elvi”), kur būs iespēja iegādāties bagātīgu cienastu svētku galdam (būs arī zivis), dāvanas saviem tuvajiem, kā arī baudīt īstu svētku tirdziņa sajūtu.

Arī šogad mūsu tirdziņu solās apmeklēt Ziemassvētku vecītis no amatieru teātra „Vecmuiža” ar saviem čaklajiem palīgiem, tāpēc aicinām apmeklētājus paturēt prātā kādu dzejolīti vai dziesmu ar kuru varam iepriecināt vecīti.

Baudīsim svētku prieku kopā Vecumnieku tirgus laukumā!

Liepāja | Neformālās izglītības programma “Ārstniecības augu eliksīru izgatavošana” (70 stundas)

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā neformālās izglītības programmu “Ārstniecības augu eliksīru izgatavošana” (70 stundas) Ķīmiskās rūpniecības nozare.

Ja ir interese pār mācībām, lūgums sazināties ar Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas projektu vadītāju Līgu Apenīti (tālr.: 20234301, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv), kas var sniegt arī papildus informāciju par mācībām, norisi un prasībām dalībniekiem. Plānotais kursu sākums 2018. gada jūnijā.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa