Lauku telpa

Eiropas Savienība ir uzsākusi debates par lauku apvidu nākotni un to lomu mūsu sabiedrībā. Aicinām aicinām aktīvi piedalīties dokumenta izstrādē, sniedzot savu viedokli.

Viļānu novads | Bezmaksas Wi-Fi punkti

2018. gada pavasarī Viļānu novada pašvaldība atsaucās Eiropas Komisijas aicinājumam iesniegt pieteikumu projektu konkursa “Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU” 1. kārtā. Un jau 2019. gada janvārī tika parakstīts dotācijas nolīgums ar Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (INEA) par finansējuma saņemšanu, t.s. kuponu ("vaučeri") 15 000 EUR vērtībā, lai Viļānu novadā varētu ierīkot publisko bezvadu interneta tīklāju.

06.05.2021 | | Maksas mācības "Ziemciešu dobes dārzs" (lektore - Iveta Ozola), LLKC Liepāja

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Liepājas biroja 2021. gada 6. maija tiešsaistes maksas mācības "ZIEMCIEŠU DOBES DĀRZS".

LEKTORE: IVETA OZOLA, profesionāla agronome – dārzkope ar daudzu gadu pieredzi stādu audzēšanā (SIA "VIP Dārzs"; https://www.facebook.com/vipdarzs), Bulduru Dārzkopības vidusskolas pasniedzēja, dendroloģijas speciāliste, dārzu un apstādījumu veidotāja.

19.05.2021.| LAP mācības "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana (AITKOPĪBA)"| Aizkrauklē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko 16 stundu mācības AITKOPĪBĀ - Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana.

Tātad, viss par aitu audzēšanu un turēšanu, produkcijas kvalitātes kritērijiem un tos ietekmējošiem faktoriem, dažāda vecuma un dzimuma aitu ēdināšanas pamatprincipi, izmantojamie barības līdzekļi, u.t.t.

Lektori:

Daina Kairiša (Profesore, Dr.agr., LLU Lauksaimniecības fakultāte Agrobiotehnoloģijas institūts)

Lai samazinātu roku darbu krūmcidoniju stādījumu ierīkošanā un audzēšanā, kā arī meklētu jaunus risinājumus pārstrādes produktu sortimenta paplašināšanai, tiek īstenots projekts "Inovatīvu, konkurētspējīgu krūmcidoniju audzēšanas tehnoloģiju ieviešana un augļu pārstrādes produktu sortimenta papla

Līdz šim Latvijā fundamentāli klīniskie pētījumi par piena produktu ietekmi uz veselību praktiski nav veikti. Tas rada arī dažādas interpretācijas un ieteikumus piena produktu lietošanas ierobežošanai vai pilnīgai izslēgšanai no uztura.

29.04.2021.| Bezmaksas informatīvs seminārs "Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi,ieviešanas nosacījumi"| Aizkrauklē

Aizkraukles konsultāciju birojs aicina piedalīties BEZMAKSAS informatīvā seminārā, kas notiks 29.04.2021. ZOOM platformā

Semināra sākums plkst. 10:00-12.20

Tēma : Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi, ieviešanas nosacījumi.

Tātad, viss par ES finansējuma piesaistes iespējām, nosacījumiem jaunajā plānošanas periodā.

Lektori: Solvita Ķikāne (LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja)

Sīkāk ar semināra programmu var iepazīties pielikumā.

Jau vairākus gadus lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēs  iesaistītajiem tiek dota iespēja īstenot savas inovatīvās idejas, rast radošus risinājumus savas saimnieciskās darbības pilnveidošanai.

Tālizpētes un lāzerskenēšanas tehnoloģijas ir pietiekoši pieejamas ikvienam lietotājam, taču to izmantošana augļu dārzu novērtēšanai ir jauns darbības virziens Latvijā un kaimiņvalstīs.

Veiksmīga lauksaimniecības un lauku teritoriju digitalizācija ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa