Lauku telpa

Tiek īstenots projekts, kura mērķis ir izstrādāt inovatīvas bezatlikuma tehnoloģijas skābētu kāpostu sulas pulvera (dehidrāta) iegūšanai un pielietošanai jaunu produktu radīšanā ar augstu pievienoto vērtību pārtikas, kosmētikas un citās jomās.

20.10.2020, Grobiņa | Tiešsaistes seminārs (ZOOM platformā) "LEADER projektu aktualitātes un pozitīvā pieredze"

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas biroju piedāvā tiešsaistes semināru (ZOOM platformā) par LEADER projektu aktualitātēm un pozitīvo pieredzi.

DATUMS UN LAIKS: 2020. gada 20. oktobrī plkst. 10:00 (ilgums līdz 3 stundām). Pieslēgšanās no plkst. 9:45.

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektiem

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2020. gada 9. novembra līdz 9. decembrim.

8. kārtā pieejamais publiskais finansējums:

16. un 17. oktobris | Devītais ar pusi mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls ZEMLIKA

Devītais ar pusi mūzikas, mākslas un vietējās ražas festivāls ZEMLIKA - 16. un 17. oktobrī Latvijas mazākajā pilsētā Durbē.

Sestdien, 17/10, no plkst. 10:00 laukumā pie baznīcas ierastais Zemlikas tirgus.
Aicinām pieteikties zemniekus, amatniekus, godprātīgus un videi draudzīgus pārstrādātājus un ražotājus! Un lūgums arī padot aicinājumu iespējami tālu!

Pieteikšanās līdz 14. oktobrim pie aiva.kasparovica@llkc.lv vai 26263682.

Veikts projekta “Efektīvu siltuma ieguves un apgādes risinājumu izpēte segtajās platībās” trešā pārskata perioda kopsavilkums. Šajā periodā tika turpinātas aktivitātes abās projekta praktisko pētījumu vietās – gan SIA “Rītausma”, gan z/s “Skudriņas”.

Jumīša svētki Vecumniekos

Jumīša svētki Vecumniekos
Jumīša svētki notiks Vecumnieku novadā, Vecumniekos,
(Bauskas ielā 16),10. oktobrī plkst 10:00.
Notiks ikgadējais ražas gadatirgus, uz kuru ir aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji.
Jumīša svētkos arī piedalīsies amatiermākslas kolektīvi, kuri nodrošinās jautru svētku noskaņu.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa