Lauku telpa

17.02. | ZOOM platforma / Informatīvs seminārs "ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi, jaunajā plānošanas periodā - 2021. gadā"

Aizkraukles konsultāciju birojs aicina piedalīties bezmaksas informatīvā seminārā, kas notiks 17.02.2021. ZOOM platformā

Semināra sākums plkst. 10:00-12.30

“ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi, jaunajā plānošanas periodā - 2021. gadā”

Lektori: Solvita Ķikāne (LAD Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja);

Mārīte Lazdiņa ("Attīstības finanšu institūcija “Altum" Zemgales reģiona vadītāja)

Madara Vēvere, Aizkraukles biroja vadītāja

To noskaidrosim informatīvajā seminārā Zoom platformā

Rēzekne | Konkurss “Rēzeknes novada Jaunatnes Gada balva 2020″

Lai izceltu un godinātu tos Rēzeknes novada jaunatnes lietu speciālistus, jaunatnes darbiniekus un jauniešus atbalstošās organizācijas, kuras ar savu veikumu 2020. gadā ir mainījušas novada jauniešu ikdienu, kā arī lai apzinātu aktīvākos un talantīgākos Rēzeknes novada jauniešus un veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, Rēzeknes novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos konkursam “Rēzeknes novada Jaunatnes gada balva”.

Labākos un aktīvākos ir iespēja pieteikt kādā no deviņām nominācijām:

GADA SKOLĒNS

GADA BRĪVPRĀTĪGAIS

26.01. | Diskusija "Ilgtermiņa vīzija lauku apvidiem 2040"

Eiropas Komisija šogad turpina strādāt pie ilgtermiņa redzējuma lauku apvidiem, lai maksimāli izmantotu lauku teritoriju potenciālu, izceļot un mērķtiecīgāk strādājot ar lauku teritorijām raksturīgajiem izaicinājumiem. Vīzija par lauku apvidiem tiks gatavota, ņemot vērā arī Latvijas lauku teritorijās dzīvojošo viedokļus. Vīzija par mūsu lauku teritorijām ir ļoti būtiska mums pašiem – lai spētu paskatīties uz savu teritoriju ilgtermiņā un šo redzējumu iestrādāt gan katra paša kopienas nākotnes veidošanā, gan iesaistoties pašvaldību un citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Ar 58 dalībnieku iesniegtiem 59 biznesa plāniem noslēgusies jauniešu pieteikšanās konkursam “Laukiem būt!”, ko jau devīto gadu rīko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC).

Viedo ciemu iniciatīva šobrīd vēl netiek pietiekami novērtēta. Dažādā izpratne par vērtībām, kas pašos pamatos veido šo iniciatīvu, rada bažas, ka viedo ciemu īstenošanas pieeja varētu tikt sabojāta, cenšoties to pielīdzināt citām pieejām.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauku telpa