Vidzemes lauku partnerība "Brasla" informē, ka līdz 2018. gada 25. jūnijam var iesniegt pieteikumus uz LEADER projektu konkursa V kārtu

Datums: 
25. Maijs, 2018 līdz 25. Jūnijs, 2018
Vieta: 
Straupe
Nozare: 

 Vidzemes lauku partnerība “Brasla” no 2018. gada 25. maija – 25. jūnijam izsludina LEADER projektu konkursa V kārtu

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam, un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu konkursa V kārtā pieejams finansējums 81396,31 EUR

Projektu pieņemšana notiks 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

1.Rīcībā: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana 81396,31 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš:

1) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” mājas lapā www.brasla.lv un birojā. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā (2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā) varēs iesniegt: Braslas ielā-2, Straupē, Pārgaujas novadā, kontaktpersona Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e–pasts: Liga@brasla.lv;

SIA „Saldo IM” telpās Jūras ielā-1a, Alojā, kontaktpersona Inga Možvillo tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv;

Projektu iesniegumus var iesniegt arī elektroniski EPS (Elektroniskā pieteikšanās sistēmā), elektroniska dokumenta formā, Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv. Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājas lapā: www.lad.gov.lv un www.brasla.lv.

Vairāk informācijas par izsludināto projektu konkursu http://www.brasla.lv/article/lv/izsludina-leader-projektu-konkursa-v-kartu/.

Kontaktinformācija: 
Līga Kārkliņa tālr. 26137342, e–pasts: Liga@brasla.lv; Inga Možvillo tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
brasla_logo.jpg42.96 KB
Reģions filtram: