Abulas lauku partnerība – maza teritorija, lieli darbi

GalerijaPrint

Abulas lauku partnerības stratēģija paredz sekmēt uzņēmējdarbību visā Smiltenes novadā, novirzot 60% no piešķirtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējuma tieši uzņēmējdarbības attīstībai laukos.

No partnerībai pieejamajiem 537 519,02 eiro šobrīd gandrīz viss uzņēmējdarbībai novirzītais finansējums – 322 511,41 eiro – ir rezervēts iesniedzēju projektiem, kas lēnām un veiksmīgi tiek īstenoti.

Skatoties uz jau sasniegto, dažus projektus gribas īpaši uzteikt. Kā vienu no grandiozākajiem projektiem var minēt Abulas LP Stratēģisko projektu, kuru kā kopprojektu īstenoja Smiltenes novada dome kopā ar biedrību “Tehniskais sporta klubs Smiltene”. Projekta mērķis ir attīstīt un daudzveidot daudzfunkcionālā sporta un atpūtas kompleksa “Teperis” piedāvāto pakalpojumu klāstu, lai piesaistītu vairāk apmeklētāju, īpaši jauniešus. Atjaunojot kartingu trasi, būs iespēja nodrošināt divus jaunus un uzlabotus pakalpojumu veidus – trases izmantošanu kartingu sportam, kā arī skrituļslidotājiem un skrituļslēpotājiem. Kartingu trases atjaunošana dos arī papildu pienesumu citām pakalpojumu nozarēm – nakšņošanai, ēdināšanai, izklaidei u. c. Projekta kopējās izmaksas ir 172 857,00 eiro, no kuriem ELFLA fonda līdzfinansējums 80 000 eiro un pašvaldības finansējums 95 857 eiro.  

Iepriekšējā periodā Abulas LP tika izsludinājusi 10 projektu konkursu kārtas. No tajās iesniegtajiem 160 projektiem kā stratēģijai atbilstoši novērtēti 139 projekti. Lauku atbalsta dienestā (LAD) no tiem apstiprināti un Abulas LP darbības teritorijā sekmīgi īstenoti 109 projekti. Palsmanes pagastā īstenoti vairāki projekti, kuru rezultātā Palsmanes centrā tika izveidots parks atpūtai, relaksācijai, skaistumam. Daudzi amatierkolektīvi tika pie jauniem tērpiem, sporta kolektīvi – pie jauna aprīkojuma. Savukārt lauku saimniecību konkurētspējas uzlabošanā kā pozitīvu piemēru var minēt Palsmanes pagasta zemnieku saimniecību “Veccepļi”, kas iepriekšējā periodā īstenoja 2 projektus, un arī šajā periodā turpina savas uzņēmējdarbības attīstīšanu, īstenojot projektus ābolu pārstrādē.

Šajā periodā sabiedriskā labuma projektiem tiek novirzīti 40% (215 007,61 eiro) no ELFLA fonda kopējā finansējuma Abulas lauku partnerībā. Augusta sākumā ir izsludināta jau 4. kārta, kurā plānojam apgūt arī visu šo finansējumu. Idejas varēs īstenot biedrības un pašvaldība kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, tērpu iegādei amatierkolektīviem un sporta kolektīviem, kā arī organizēt apmācības iedzīvotājiem.

Abulas LP organizē dažādas apmācības, pieredzes braucienus teritorijas iedzīvotājiem, finansējumā izmantojot arī Smiltenes novada domes piešķirto dotāciju. Viens no pēdējiem, kurš bija arī kupli apmeklēts, ir seminārs, kuru vadīja Zeltīte Kaviere, stāstot par ārstniecības augiem. Ir bijuši semināri par nodokļu izmaiņām, par astroloģiju un daudzas citas lietas, kuras ir interesantas iedzīvotājiem.

Sveta Rozīte,

Abulas LP administratīvā vadītāja

Biedrība „Abulas lauku partnerība”

  • Dibināta: 2006. gadā
  • Biedru skaits: 25.
  • Teritorija: Smiltenes novada 7 pagasti - Blomes, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas, Smiltenes un Brantu pagasti un Smiltenes pilsēta.
  • Adrese: Cēsu iela 9, Blome, Smiltenes novads, LV-4707.
  • Administratīvais vadītājs: Sveta Rozīte, tālr. 2836841.
  • E-pasts: abulas_lp@inbox.lv
  • Mājaslapa: www.abulas.lv
  • Sociālie tīkli: https://www.facebook.com/abulaslp/

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru