Aktīvi piedalās projektu konkursa pirmajā kārtā

Kokneses novada biedrības, pašvaldība un uzņēmēji aktīvi iesnieguši projekta iesniegumus Aizkraukles partnerības izsludinātajā LEADER projektu konkursa pirmajā kārtā.

Aizkraukles partnerības teritorijā dzīvo 35 936 iedzīvotāji, t. sk. 5740 jeb 16% – Kokneses novadā. Pēc iesniegto projektu skaita var redzēt, ka koknesieši ir aktīvi, jo iesnieguši 27 projektus jeb 31% no iesniegto projektu kopskaita.

Uzņēmēji no 17 projektiem 5 ir iesnieguši tūrisma nozarē, 3 – pārtikas pārstrādē, pārējie – dažādās nozarēs.

Atliek vien cerēt, ka projekti būs iesniegti kvalitatīvi, un lielākā daļa tiks atbalstīta. Aizkraukles partnerība necerēja uz tik lielu atsaucību aktivitātē “Uzņēmumu izveidošana un attīstība”, jo iepriekšējā periodā šajā rīcībā bija maza aktivitāte. Taču augstā atbalsta likme – 70% no attiecināmajām izmaksām ir labs stimuls sarosīties, ko uzņēmēji arī ir izmantojuši.

Aktīvi projektus iesniegušas biedrības. Salīdzinoši daudz no šiem projektiem ir paredzēti fiziskām aktivitātēm pieaugušajiem un bērniem.

Ineta Sproģe,

Kokneses novada lauku attīstības konsultante

Rīcība

Iesniegti Projektu iesniegumu

t.sk. Kokneses novads

%

Pieejamais finansējums (eiro)

Pieprasītais finansējums (eiro)

1. Uzņēmuma izveidošana un attīstība

46

17

37

566 673  

1 205 869

2. Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm  teritorijas iedzīvotājiem

18

8

44

166 673  

182 423

3. Publiskās infrastruktūras uzlabošana pakalpojumu pieejamībai

24

2

8

400 000

706 978

Kopā

88

27

31

1 133 347

2 095 270

Pievienot komentāru