Alūksnes novadā izveidota mobilā veterinārā prakse

Biedrība "Alūksnes lauku partnerība" apstiprinājusi un Aldis Drikāns Alūksnes novadā īstenojis LEADER projektu "Mobilās veterinārās prakses izveidošana" (Projekta Nr. 18-07-AL26-A019.2104-000005) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu.

Projekts nodrošina Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam atklātās projektu iesniegumu konkursa 3.kārtas ietvaros izsludinātā Stratēģiskā mērķa SM3 “UZ vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” un Rīcības R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana” rezultātu sasniegšanu.

Projekta ietvaros iegādāta apvidus automašīna ar uzstādītu veterinārā aprīkojuma uzglabāšanas sistēmu un portatīvais ultrasonogrāfs, tādā veidā izveidojot mobilu veterināro praksi un piedāvājot jaunu veterinārijas  pakalpojumu Austrumvidzemē.

Aldis Drikāns strādā jaukta tipa veterinārajā praksē – sniedz palīdzību aitām, kazām, zirgiem, ja nepieciešams arī kaķiem, suņiem, tomēr darbības pamatā ir piena un gaļas ganāmpulka apkalpošana. Aldis piedāvā arī neatliekamo palīdzību uz izsaukumiem - izbrauc arī nakts stundās un brīvdienās, nodrošina dzīvniekiem dzemdību palīdzību un veic dažādas ķirurģiskās manipulācijas.

Aldis Drikāns ir apņēmies 2023., 2024., 2025.gadā sasniegt saimnieciskās darbības rādītāju “Neto apgrozījums salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas nozarē, kurā īsteno projektu, tiek palielināts vismaz par 10%, EUR” un palielināt saimnieciskās darbības apgrozījumu par gandrīz 287%.

Projekta īstenošana nodrošina Rīcības R3.4. “Iedzīvotājiem/ nozarēm nepieciešamu pakalpojumu veidošana un attīstīšana” rezultāta "Izveidoti 2 jauni pakalpojumi" sasniegšanu.

Kristīne Cinglere,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

sadarbībā ar Biedrību "Alūksnes lauku partnerība"

Pievienot komentāru