Attīstīt teritoriju un pilnveidoties Pierīgā

PielikumiGalerijaPrint

Vai Pierīga ir lauki? Ko nozīmē aktivizēt un attīstīt teritoriju tik tuvu galvaspilsētai? Ar vairākām priekšrocībām, tomēr arī izaicinājumiem ikdienā sastopas vietējā rīcības grupa biedrība “Pierīgas partnerība”, kas īsteno SVVA stratēģiju Mārupes, Babītes un Olaines novados.

Biedrība iepriekšējā periodā atbalstījusi kopumā 116 projektus ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējumu. Jauns periods, jauna ieelpa – ar mērķi, pierādīt, ka partnerības teritorija ir ekonomiski un sociāli spēcīga, ar sakārtotu un kvalitatīvu vidi atpūtai un dzīvošanai.

Iedzīvotāji aicināti savu ideju īstenot kādā no mērķiem:

1)   attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide – tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšana, mājražošana un amatniecība, uzņēmumu radīšana un attīstīšana (atbalsta apmērs 70%, kopējais finansējums 20 000 eiro, būvniecībai 50 000 eiro);

2)   sociālo un sabiedrisko aktivitāšu dažādošana (atbalsta apmērs 90%, kopējais finansējums 15 000 eiro; jaunai publiskai ēkai 50 000 eiro);

3)   sakārtota, pievilcīga dzīves un atpūtas vide (atbalsta apmērs 90%, kopējais finansējums 15 000 eiro; kultūrvēsturisku objektu labiekārtošanai un stratēģiskajiem projektiem 50 000 eiro).

Šajā periodā 1. kārtā jau atbalstīti 15 uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projekti ar publisko finansējumu 188 177 eiro: kempingi, velo noma, mājražotāji un amatnieki (galdniecība, augļu un ogu pārstrāde, keramika), velo apkopes stendi, publiska laukuma izveide, bērnu laukumi, jaunu uzņēmumu radīšana un attīstīšana. Iedzīvotājiem ir dažnedažādas idejas, kuras turpinām atbalstīt arī 2. un 3. kārtā, un vērtēšana ir procesā. Drīzumā tiks izsludināta 4. kārta uzņēmējdarbības projektiem.

Tomēr teritorijas attīstība nav tikai LEADER projektu īstenošana. Ar dažādiem instrumentiem (pašvaldības līdzfinansējums, citi projekti) tiek veicināta dažādu sabiedrības grupu sadarbība, iedzīvotāju iesaiste un prasmju pilnveidošana. Prioritātes ir stratēģijā noteiktās – tūrisms, mājražošana un amatniecība, nevalstiskās organizācijas un jaunieši.

Izaicinājums – attīstīt tūrismu Pierīgā – pašlaik tiek īstenots starpteritoriāla projekta veidā sadarbībā ar biedrību “Partnerība “Daugavkrasts”” un “Lauku partnerību “Lielupe””, pašvaldībām un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Mājražošanas un amatniecības joma tiek attīstīta, graujot mītu par Pierīgas novadiem kā “guļamrajoniem”. Izveidota grupa facebook.com “Pierīgas partnerības mājražotāji un amatnieki” viedokļu, pieredzes apmaiņai un zināšanu pilnveidei. Sadarbībā ar pašvaldībām pavasarī tiek organizēti nodarbību cikli par vizuālā noformējuma veidošanu, par iepakojuma dizainu Mārupes novadā, Olainē par fotografēšanu un Babītes novadā par komunikāciju, kā arī tiek plānots starptautiskais projekts šajā jomā.

Ar jauniešiem biedrība darbojas gan kā Eurodesk (Eiropas informācijas tīkls jauniešiem) informatīvais punkts, gan, meklējot instrumentus jauniešu iesaistei teritorijas attīstībā. Šovasar kopā ar jauniešiem tiek plānots velobrauciens novadu iepazīšanai un attīstīšanai, jauniešu un uzņēmēju tikšanās, interaktīvu instrumentu izmēģināšana jauniešu iesaistei lēmumu pieņemšanā. Kopā ar vietējo rīcības grupu no Somijas iesniegts projekts Erasmus+ programmā, kas izaicinās jautājumu par jauniešu iesaisti vietējās rīcības grupās, kas oficiāli noteikts, bet pagaidām nereti tiek īstenots formāli.

“Pierīgas partnerība” atbalsta arī vietējās nevalstiskās organizācijas, guvusi atbalstu programmā “NVO fonds”, projektā īstenojot organizāciju popularizēšanu, sadarbību, pieredzes apmaiņu. “Pierīgas partnerība” iestājusies arī Olaines NVO apvienībā un “pietuvojas iedzīvotājiem” pavisam tiešā nozīmē, atverot otru biroju Olainē.

LEADER pieeja ir vērtība, kas jāpulē un jāpaplašina. Tā ir unikāla pieeja, ko arī “Pierīgas partnerība” ir pagodināta īstenot un ar prieku skatās uz turpmākām attīstības un sadarbības iespējām. Aicinām sekot līdzi jaunumiem un notikumiem mūsu mājaslapā, sociālajos tīklos un tiekoties klātienē!

Brigita Medne, biedrības Pierīgas partnerība projektu vadītāja

UZZIŅA

Biedrība “Pierīgas Partnerība”

  • Teritorija: Mārupes, Babītes un Olaines novadi.
  • Dibināta: 2009. gadā.
  • Biedru skaits: 27.
  • Administratīvā vadītāja: Alīna Lukjanceva, tālr. 28644888.
  • Adrese: Jaunmārupes sabiedriskā ēka, Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166, e-pasts: info@pierigaspartneriba.lv, tālr. 28 644 888; 26 440 279.
  • Pieņemšanas laiks: pirmdienās no plkst. 9-17, ceturtdienās 9-13.
  • Adrese Olainē: Zemgales iela 31, 3. stāvs, Olaine, LV-2114, e-pasts: brigita.medne@pierigaspartneriba.lv; aija.ozola@pierigaspartneriba.lv, tālr. 26 454 119, pieņemšanas laiks: otrdienās no plkst. 10-14, trešdienās 13-17 (uz konsultācijām var pieteikties arī citā vēlamā laikā).
Foto galerija: 

Pievienot komentāru