Beigusies pieteikšanās EIP darba grupu jaunrades projektiem

Piektdien, 26. janvārī, beidzās pieteikšanās uz atbalstu Eiropas Inovāciju partnerības (turpmāk EIP) lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai.

Jau zināms, ka Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā projekta iesniegumus otrajam posmam iesniegušas visas 14 pēc pirmā posma apstiprinātās EIP darba grupas, kuru projektu īstenošana sekmēs dažādus lauksaimniecības sektorus, piemēram, lopkopību, piensaimniecību, dārzkopību, graudkopību, kā arī mežsaimniecības nozari ar akcentu uz stādaudzēšanu. Turpmākajos mēnešos LAD iesniegtos projektus izvērtēs un vēlāk dos iespēju vairākām EIP darba grupām uzsākt projektu īstenošanu. Aktivitāte ir bijusi visai liela, un kārtai pieejamais finansējums ir 3 miljoni eiro, savukārt iesniegto projektu pieteikumu kopējais finansējums ir vairāk nekā 6 miljoni, tāpēc jārēķinās, ka ne visi projekti varēs saņemt atbalstu.

Lai pretendētu šajā atbalsta pasākumā, dalībniekiem bija jāpiedalās divos posmos, vispirms iesniedzot savu projekta ideju un saņemot apstiprinājumu EIP darba grupas izveidei. Vēlāk, jau otrajā posmā, kas ilga no pagājušā gada 22. decembra līdz šī gada 26. janvārim, iesniedzot pilnībā izstrādātu projekta iesniegumu.

Lai gan Latvijā šī ir jauna tipa pieeja, bija vērojama ļoti liela iesniedzēju aktivitāte, kas parāda inovāciju jeb jaunrades nozīmi lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē. Pirmajā posmā, kuru izvērtēja Zemkopības ministrijas izveidotā komisija, tika iesniegti 35 projektu idejas iesniegumi par kopējo finansējumu 13 868 500,13 eiro, vairāk nekā 4 reizes pārsniedzot 1. kārtai pieejamo finansējumu. Pēc šī posma tika apstiprinātas un virzītas tālāk jau minētās 14 EIP darba grupas, kuras varēja iesniegt projektu pieteikumus LAD izvērtēšanai.

Pasākuma mērķis ir veicināt sadarbību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauksaimniecības produktu pārstrādē, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē vai tās sektorā sekmējot attīstību kopumā. Tāpēc jau sākotnēji paredzēts, ka EIP darba grupas par savu projektu īstenošanas gaitu un rezultātiem regulāri publiskos informāciju. Tādējādi pēc projektu apstiprināšanas būs iespējams sekot līdzi projektu īstenošanas gaitai, kas sekmēs inovāciju jeb jaunrades sekmīgāku ieviešanu Latvijā un Eiropā.

Plānots, ka jau šogad tiks atvērta vēl viena kārta EIP darba grupu projekta ideju un vēlāk projektu iesniegumu iesniegšanai.

Jāatzīmē arī, ka EIP darba grupas projektus varēs īstenot līdz 2023. gada 30. jūnijam.

Plašāka informācija par pasākumu un EIP darba grupu projektu piemēriem Eiropā atrodama http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/lap-pasakums-16-sadarbiba.

Aiva Saulīte-Liniņa,

LLKC, Valsts Lauku tīkla projektu vadītāja

Uzziņai

EIP darba grupa apvieno lauksaimniekus, mežsaimniekus, lauksaimniecības produktu pārstrādātājus, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstisko organizāciju vai kooperatīvu pārstāvjus, konsultantus, pētniekus, tai skaitā studentus vai citas jaunradē ieinteresētās puses.

Pievienot komentāru