Biedrībai “Asni 3139” – desmit gadu jubileja

Tukuma novada Tumes pagasta “Dārīšos” biedrība  “Asni 3139” nosvinējusi savu desmit gadu jubileju. “Asnu” pirmsākumi radušies 2007. gadā, kad biedrības pirmā vadītāja Irēna Pavloviča, strādājot Tumes pagastā par lauku attīstības speciālisti, uzrunājusi vietējos iedzīvotājus un aicinājusi kopā uz mācībām.

Jau 2008. gada 25. augustā tika piereģistrēta biedrība ar nosaukumu “Asni 3139”. Kāpēc šāds nosaukums? Izrādījies, ka nosaukums “Asni” jau bijis, tāpēc klāt tika pielikts Tumes pagasta pasta indekss 3139. Kuriozi ar nosaukumu bijuši neskaitāmi, kad masu saziņas līdzekļos biedrība nosaukta kā “Asni trīs tūkstoši simts trīsdesmit deviņi” un tamlīdzīgi. “Asni 3139” bijusi pirmā Tumes pagastā dibinātā biedrība, kas jau no paša sākuma aktīvi darbojusies. Biedrības pašreizējā vadītāja Iveta Petrova stāstīja, cik garš ir paveikto darbu saraksts. Stāstījumu par paveiktajiem darbiem papildināja Irēna Pavloviča.

Biedrība joprojām lepojas ar darbošanās pirmsākumos Lauku partnerības “Upe 8” projekta “Visiem labi” ietvaros ierīkoto bruģēto celiņu 70 metru garumā un 1,5 metru platumā rotaļu laukumā Tumes centrā. Ar ES LEADER programmas atbalstu īstenoti trīs dažādi projekti, tai skaitā nopirkts aprīkojums košu rokdarbu darināšanai. VAS “Hipotēku un zemes bankas” projekta “ Mēs paši” ietvaros iegādātas stelles aušanai. Ar biedrības atbalstu īstenoti vairāki vietējai sabiedrībai nozīmīgi projekti. Sākumā biedrības dibinātājas braukušas pa mājām, veikušas iedzīvotāju aptauju, vaicājušas, ko viņi vēlētos darīt, ko mācīties, kas interesētu. Dažādi semināri un prasmju apguves pasākumi organizēti pa četrām reizēm mēnesī. Apgūta gan floristika, gan dziedniecība, puķkopība, rokdarbi un daudz kas cits. Spilgti atmiņā palikušas Elgas Bražūnes mācības par tomātu audzēšanu, interesantas bijušas Valdas Laugales un Ineses Drudzes prezentācijas par augļiem un ogām mūsu dārzos, Anitas Onkeles stāsti par skaistākajiem dārziem, vērtīgi padomi tikšanās reizē ar pirtzintnieku Juri Batņu. Plašs bijis musturdeķu projekts, kur katras darinātās segas gabaliņš kopā veidoja mākslas darbu. Viena no “Asnu” tradīcijām ir siltu zeķīšu un cimdu labdarības akcija, kad biedrības rokdarbnieču darinātie cimdi un zeķes Ziemassvētkos tiek dāvināti bērnu namiem, pansionātiem, slimnīcas bērniem. Šogad vien rokdarbnieces uzadījušas 85 pārus zeķu. Piecus gadus biedrība aicinājusi vietējos iedzīvotājus uz Ģimeņu dienu, kad pēdējā ģimeņu dienā kopā pulcējušies ap 150 cilvēku. Par tradīciju kļuvuši biedrības organizētie braucieni uz “Puķu dienām”. Neaizmirstami un ļoti skaisti ir biedrības organizētie Ziemassvētku pasākumi. “Dārīšu” mājā ar Tumes un Degoles pagasta pārvaldes, Borisa un Ināras Teterevu fonda un biedrības dalībnieku atbalstu ierīkota biedrības radošā mājvieta. Šeit saliktas vairākas stelles, kur brīvajā laikā audējas auž. Jubilejas reizē audējas lepojās ar šajās stellēs austajiem brunčiem. Vieni vēl esot gluži “silti”.  Starp stellēm ierīkota rokdarbnieču izstāde – lakati, šalles, lupatdeķi, cimdi, zeķes, rotaļlietas un daudz kas cits, ko jubilejas reizē aicināja apskatīt. Biedrības darbība ir vērsta uz izglītojošiem pasākumiem un saturīgu brīvā laika pavadīšanu. Šo gadu laikā biedrības dalībnieces ir apguvušas un iemācījušās tik daudz jauna. Daudzu vēlējums ir darboties vismaz vēl nākamos desmit gadus, un vēl vairāk. Cik labi, ja varam rast prieku no tā, ko mēs darām, prieku no kopā būšanas!

Sarma Rotberga,

Tukuma novada lauku attīstības konsultante

Pievienot komentāru