Cēsu rajona lauku partnerība – partneris taviem projektiem!

GalerijaPrint

Biedrība “Cēsu rajona lauku partnerība” ir nevalstiska, atvērta sadarbības organizācija, kas vieno dažādu sabiedrības interešu pārstāvjus un darbojas jau vienpadsmit gadus, par galveno mērķi uzskatot dzīvošanai labvēlīgu un ilgtspējīgu teritorijas attīstīšanu, kurā dzīvot, strādāt, atgriezties un viesoties.

Partnerības mērķa īstenošanaiiepriekšējā plānošanas periodā piesaistīts finansējums no diviem fondiem, – īstenoti 132 projekti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ar kopējo publisko finansējumu 1 213 773 eiro un 32 projekti no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) par kopējo summu 581 545 eiro. Aktīvākie savu ieceru īstenotāji bija biedrības un pašvaldības. Projektus realizējot, ieguvējas ir dažādas mērķa grupas – uzlaboti pakalpojumi un iespējas gan aktīvi, gan radoši izmantot brīvo laiku. Izveidotas dabas takas, trenažieru zāles, bērnu rotaļu laukumi, muzeji – darbnīcas, kā arī amatu mājas (Līgatnē, Drabešos un nesen atklāta Vaivē), kurās ir iespēja radoši darboties dažādām paaudzēm – aužot, veidojot izstrādājumus gan no māla, gan koka vai papīra.

Salīdzinoši maza aktivitāte bija uzņēmējdarbības uzsākšanas, ražošanas attīstības projektu īstenošanai, bet tie, kas uzdrošinājās, sekmīgi strādā un turpina attīstību. Īstenoti projekti biškopībā, melleņu lauku ierīkošanā, iegādāta lauksaimniecības tehnika piena produktu ražošanā. Z/s “Oši” ierīkoja augļu dārzu un iegādājās sulu spiedi un augļu žāvētāju, turpinot paplašināt ražošanu, kā arī īstenoja jaunu projektu, iegādājoties sulu pasterizētāju. Savukārt z/s “Ķingas” iegādājās iekārtas maizes cepšanai, palielinot maizes cepšanas apjomus.

Pateicoties tam, ka pašvaldības ir izveidojušas un sakārtojušas tirdzniecības vietas (tirgus laukums Jaunpiebalgā, tirdzniecības vietas Bērzkrogā, Līgatnē, Raunā, Vecpiebalgā) mājražotājiem ir iespējas tirgot savu produkciju, kā rezultātā ir palielinājusies mājražotāju aktivitāte.

Biedrībai “Cēsu rajona lauku partnerība” šajā plānošanas periodā stratēģijas īstenošanai pieejami 1,8 miljoni eiro LEADER finansējuma. No tiem uzņēmējdarbības attīstībai novirzīti 55%. Līdz šim noslēgušās trīs projektu pieņemšanas kārtas un vērojams iedzīvotāju intereses un aktivitātes pieaugums. Sevišķi liels konkurss uzņēmējdarbības attīstībai un dažādošanai.

Šajā periodā 12 uzņēmējdarbības projekti jau veiksmīgi īstenoti un sākta uzraudzība, kā arī uzņēmējiem ir jaunas ieceres turpmākai darbības paplašināšanai. Viens no tādiem ir SIA “Latnature“, kuras nelielā ražotnē top veselīgi dārzeņu čipsi un dārzeņu, augļu sausmaizītes. Uzņēmums projektā iegādājās augļu dārzeņu kalti. Klienti šos veselīgos produktus ir iecienījuši, rodas nepieciešamība palielināt produkcijas apjomus un nākošajā projektā tiek plānots iegādāties žāvēšanas tuneli. SIA “Latnature” īpašniece Zane Krēsliņa-Plētiena atzīst, ka, īstenojot projektus, rodas iespēja iegādāties pamatlīdzekļus, kas ir liels atspaids, lai varētu palielināt produkcijas realizācijas apjomus īsākā laika posmā.

Partnerība nemitīgi iesaistās sabiedrības aktivizēšanā, organizē dažādas apmācības, pieredzes apmaiņas braucienus teritorijas iedzīvotājiem, kā arī veido maršrutus pa teritorijā veiksmīgi īstenotiem projektiem.

Dace Melgalve, biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” valdes priekšsēdētāja/administratīvā vadītāja

Biedrība „Cēsu rajona lauku partnerība”

  • Dibināta: 2006. gadā.
  • Biedru skaits: 51.
  • Teritorija: Līgatnes, Raunas, Priekuļu, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Amatas novads, Cēsu novada Vaives pagasts, Pārgaujas novada Raiskuma pagasts.
  • Adrese: Jāņa Poruka iela 8 Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.
  • Administratīvais vadītājs: Dace Melgalve, tālr. 29467509.
  • Darba laiks: darba dienās no plkst. 9–17 (tikšanās laiku vēlams iepriekš saskaņot).
  • E-pasts:cesis@partneriba.lv.
  • Mājaslapa: www.partneriba.lv.
  • Sociālie tīkli: https://www.facebook.com/CRLP/. 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru