Izstrādās siltumenerģijas tehnoloģiju efektīvai produkcijas audzēšanai siltumnīcās

Latvijas Lauksaimniecības universitāte un sadarbības partneri īsteno projektu “Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai”, kas paredz samazināt siltumnīcās audzētās produkcijas pašizmaksu, izmantojot ilgtspējīgas siltumapgādes tehnoloģijas. Ar izstrādāto tehnoloģiju būs iespējams pagarināt augu aktīvo veģetācijas periodu un aizsargāt tos no nelabvēlīgas ārējās vides iedarbības.

“Siltumenerģijas patēriņš siltumnīcās, izmantojot pašreizējās tehnoloģijas, ir liels, tāpēc aktuāli ir pilnveidot siltuma enerģijas apgādi, lai samazinātu produkcijas pašizmaksu. Turklāt fosilo kurināmo degšanas rezultātā izveidojas dūmi un citi izmeši, kas nelabvēlīgi ietekmē vidi. Siltumsūkņu izmantošana nodrošina enerģētiski efektīvu un ekoloģiski tīru apkuri, taču to efektivitāte strauji krītas, palielinoties temperatūras atšķirībām starp enerģijas avota temperatūru un uzsildītās darba vielas temperatūru,” stāsta projekta vadītājs Aivars Jermušs. Lai Latvijas apstākļos nodrošinātu dzīvojamo telpu apsildi, ziemas apstākļos ir jānodrošina temperatūras atšķirība starp āru un iekštelpu līdz pat 40–50 °C, kas prasa ievērojamus kapitālieguldījumus. 

Siltumnīcu apsildē siltuma režīma prasības ir daudz zemākas, – augu aktīvā augšanas temperatūra ir 13–20 °C. Ņemot vērā audzējamās kultūras specifiku, ir jānodrošina, lai minimālā temperatūra nesamazinātos zem 10 °C. Ja siltumnīcu izmanto tikai lai pagarinātu augu veģetācijas sezonu par dažiem mēnešiem, tad siltumnīcu apsildē ir jānodrošina temperatūras atšķirības aptuveni 10–15 °C. “Šādai siltumnīcai ir iespējams izveidot siltumapgādes sistēmu, kura kā siltumsūkņa siltuma avotu izmanto āra gaisu, jo temperatūru starpība starp uzturamo temperatūru un darba vielas temperatūru ir neliela, kas nodrošina augstu siltumsūkņa enerģijas efektivitāti un dod iespēju izbūvēt siltumnīcas siltuma apgādi ar nelieliem kapitālieguldījumiem, kas ir ievērojami mazāki nekā citu apkures sistēmu izveides kapitālieguldījumi,” stāsta projekta vadītājs A. Jermušs.

Projekta ietvaros sākotnēji tiks veikts pētījums par segto platību kultūraugiem un prasību izpēte siltuma izmantošanai biomasas žāvēšanai, kā arī notiks temperatūras mērījumi un datu savākšanas un apstrādes  sistēmas izstrāde siltumnīcas iekšējās temperatūras 3D lauka mērījumiem un ārējās temperatūras mērījumiem. Papildu tam projektā tiks izstrādāts testa siltumnīcas projekts un siltuma sūkņa aprīkojuma tehnoloģiskā shēma, kā arī veikti eksperimentālie izmēģinājumi siltumnīcas modeļa apstākļos.

Projekta īstenošanā iesaistīti vairāki sadarbības partneri –Latvijas Universitāte, SIA “Rītausma”, SIA “Baltic Open Solution Center” un SIA “A. Pundura konsultāciju centrs”. Projekta īstenošanas laiks – no 2017. gada novembra līdz 2020. gada 31. oktobrim, tā budžets – 100 000 eiro.

Projekts “Siltumenerģijas efektivitātes uzlabošanas tehnoloģijas izstrāde segto platību veģetācijas perioda pagarināšanai” (Nr. 17-00-A1620-000013)tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” ietvaros.

 

Projekta vadītājs: Aivars Jermušs (aivars.jermuss@llu.lv)

Kontaktpersona: Ilze Vīķe (ilze.vike@llu.lv)

 

Pievienot komentāru