"Jaunības dizains" rokdarbniecēm

Beidzies Augšzemes lauku nevalstisko organizāciju apvienības organizētais projekts „Jaunības dizains”, kura rezultātā tapusi „Iedvesmas mape” ar padomiem rokdarbniecēm.

Šī projekta ietvaros vasaras sākumā viesojāmies pie Jēkabpils novada biedrību pārstāvēm – rokdarbu mīļotājām. Fotografējot un runājot ar dalībniecēm, noskaidrojām, kas būtu aktuāli tieši Dunavā, Zasā vai Rubeņos. Septembrī tapa ļoti koncentrēts metodiskais materiāls „Iedvesmas mape”, kurā apkopota informācija par kompozīcijas, krāsu mācības, ritma pamatiem un to pielietojumu ikdienā.

„Iedvesmas mape” ir adresēta konkrētai mērķa grupai – pieaugušajiem rokdarbniekiem un dažādu hobija darbiņu mīļotājiem. Tas, ka materiāls ir „trāpījis desmitniekā” pārliecinoši pierādījās projekta noslēguma vizītēs, kad braucām ciemos gan ar lekciju, gan ar materiālu krājumu turpmākajām nodarbībām. Novembra pēdējās nedēļās apmeklējām biedrības „Noskaņa”, „Ābeļzieds”, „Dzīves prasmes”, kā arī Rubeņu un Slates iniciatīvas grupas. Materiāls tika demonstrēts arī biedrības „Ūdenszīmes” radošajās nodarbībās, un visur tas tika uztverts ar patiesu interesi. Visi pārliecinājās par kompozīcijas pamatprincipu un krāsu salikuma vienkāršo pielietojumu, kā arī par to, ka vizuālā māksla patiesībā ir tālu no tādiem jēdzieniem kā „gaumes lieta”, „kas nu kuram patīk”, „jāskatās pēc izjūtas, kā sanāks”, jo, analizējot biedrību dalībnieku gatavos darbus, pilnīgi visos gadījumos bija iespēja secināt, ka izstrādājumi, kas patīk visiem, ir veidoti saskaņā ar šiem pamatprincipiem.

Visus interesentus apmeklēt nepaspējām, braukt ciemos ar „Iedvesmas mapi” mūs aicināja gan Krustpils, gan Salas, gan Aknīstes novada biedrības. Nākamgad! Šobrīd  iedvesmas mapi varat lejupielādēt mājaslapā www.jekabpilsnovads.lv un lietot praktiskajās nodarbībās!

Ieva Jātniece, Solvita Kukle,
Augšzemes lauku nevalstisko organizāciju apvienības vārdā

Pievienot komentāru