Jauns tūrisma pakalpojums Burtnieka ezera apceļotājiem

GalerijaPrint

Biedrība „Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola”, kas dibināta 2010. gada aprīlī, 2019. gadā realizējusi visai ambiciozu projektu, – pēc pašu izstrādātajām tehniskajām iecerēm un skicēm izgatavota pontonlaiva.

Par biedrību – jau deviņus gadus tā aktīvi darbojas visu paaudžu iedzīvotāju izgītošanā un cenšas mainīt cilvēku attieksmi pret vidi pozitīvā virzienā. Biedrība izvirzīja sev mērķus – jauno makšķernieku un tūristu apmācīšanu, sacensību organizēšanu, izglītojošu pasākumu organizēšanu vides aizsardzībā, kā arī sadarbību ar citām tūrisma un makšķerēšanas biedrībām. Biedrība saimnieko un pasākumus organizē makšķerēšanas un atpūtas bāzē “Vecate”. Tiek piedāvāti dažādi pakalpojumi ūdensporta un tūrisma entuziastiem – inventāra noma, laivu īre, iespēja apmesties mītnē vai izvēlēties telšu vietu. Biedrība sadarbībā ar partneriem – Latvijas Vides aizsardzības fondu, Vidzemes attīstības aģentūru, Kultūrkapitāla fondu un citiem –  rīko dažādus pasākumus un sacensības. Pasākumu organizēšanas mērķis ir popularizēt makšķerēšanas sporta veidu Burtnieku ezerā, piesaistot esošos un jaunus makšķerniekus, veicinot ģimenes atpūtas pasākumus. Šovasar biedrība varēja piedāvā ko jaunu Burtnieku ezara apmeklētājiem. Piesaistot LEADER programmas līdzekļus, tā īstenojusi projektu “Pontonlaivas iegāde ar tūrismu saistītu konkurētspējīgu pakalpojumu izveidei”. Par iegūto finansējumu tika iegādāta pontonlaiva ar dabas vērotājiem un pētniekiem noderīgu aprīkojumu. Uz pontonlaivas ir uzmontēta eholote. Īpaša tās funkcija  ir iespēja veikt arī  sānskatus, ne tikai fiksēt dzīvās radības un ezera reljefu tieši zem laivas. Pontonlaiva ir aprīkota ar speciālu kronšteinu ūdens dziļuma karšu veidošanai un akumulatoru, kas ļauj ikvienam interesentam apskatīt un iepazīties ar Burtnieku ezera grunti.

Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skolas valdes loceklis un viens no šī projekta dalībniekiem Ojārs Beķeris mums pastāstīja: “Ar šo ūdenstūrisma piedāvājumu mēs  gribam mainīt pašu Burtnieka izmantošanas filozofiju, pierādīt, ka līdzās te jau tradicionālām lietām – zvejai un makšķerēšanai – var būt arī šāda izziņas iespēja. Jaunajam divstāvīgajam motorplostam ir dots arī  īpašs nosaukums Made Marija.

Droši varam apgalvot, ka, īstenojot šo projektu, biedrība ir devusi ieguldījumu tūrisma attīstībā un dažādošanā ne vien Burtnieku novadā, bet arī  plašākā mūsu valsts teritorijā.

Daiga Siliņa,

LLKC Valmieras konsultāciju biroja vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru