Ludzas partnerība – no kokapstrādes līdz sakrālajam mantojumam

GalerijaPrint

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” sniedz iespēju vietējiem iedzīvotājiem īstenot savas ieceres atbilstoši stratēģijai, 50,3% no kopējā partnerībai projektiem pieejamā LEADER finansējuma novirzot uzņēmējdarbības attīstībai, bet 49,7% – sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Šajā periodā izsludinātas četras projektu pieņemšanas kārtas, un decembrī tiks noslēgta pēdējo kārtu izvērtēšana Lauku atbalsta dienestā (šobrīd 19 projekti vērtēšanā). Ja projektu vērtēšanas rezultātā atbrīvosies finansējums, janvārī tiks sludināta jau nākamā projektu pieņemšanas kārta. Šobrīd no apstiprinātajiem 27 projektiem sākta uzraudzība septiņiem projektiem, vēl astoņi projekti pabeigti un atskaites iesniegtas Lauku atbalsta dienestā.

Īpaši tiek gaidīti labi uzņēmējdarbības projekti. Visvairāk tādu ir Ludzas novada teritorijā. No 22 projektiem 13 ir uzņēmējdarbības, 9 – sabiedriskie. Kārsavas novadā 4 uzņēmējdarbības un 5 sabiedriskie, bet Ciblas un Zilupes novadā pa 1 uzņēmējdarbības projektam, sabiedriskie attiecīgi 6 un 7 projekti. Projekti ir dažāda apjoma. Attiecināmās izmaksas vienam projektam ir no 3 līdz 100 tūkstošiem eiro.

Viens no veiksmīgiem projektiem uzņēmējdarbībā ir izveidotā koka izstrādājumu rekonstrukcijas un restaurācijas darbnīca Ludzā. Projekta ietvaros iegādāti profesionāli kokapstrādes darba galdi, profesionāli kokapstrādes rokas instrumenti, stacionārā koksnes kalte, kā arī apkures krāsns. Projekta īstenotājs arī iecerējis radīt divas darba vietas.

Īstenošanā ir uzņēmējdarbības projekti, kas saistīti ar būvniecību – divi projekti tūrisma jomā, top pašapkalpošanās automazgātava Kārsavā un tenisa laukums Ludzā. Kā nozīmīgs jauninājums teritorijai tiek gaidīta jauna zirgu jāšanas manēža Ņukšu pagastā.

Nenovērtējams ieguvums teritorijai ir arī daudzie sabiedrisko aktivitāšu projekti, ar kuru palīdzību tiek sakopta un labiekārtota vietējā teritorija, piemēram, Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana, bērnu rotaļu laukumi Pušmucovā, Rundēnos, Tutānos un Zilupē, āra LED ekrāna uzstādīšana un strūklakas izbūve Zilupē. Īpaši svarīga ir sakrālā mantojuma saglabāšana – Stiglovas Romas katoļu baznīcas jumta un griestu konstrukciju remonts, Raipoles svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas saglabāšana un teritorijas labiekārtošana pieejamības nodrošināšanai, Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija. Iegādāts aprīkojums sabiedriskajām aktivitātēm: tautas tērpi un instrumenti, flīģelis un mobilā skatuve, kā arī zirglietas zirgu rikšošanas sacensībām.

Vairāk informācijas par katru projektu un kopsavilkums par visiem projektiem apskatāms Projektu kartē “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas Ciblas, Kārsavas, Ludzas, Zilupes novadiem 2015. –2020. gadam izpildes projekti”šeit http: www.ludzaspartneriba.lv/index.php?p=8180&lang=1435

Projektu karte kalpo ne tikai publicitātes nodrošināšanai, bet arī kā izglītojošs mācību materiāls. Apstiprināto projektu informācija tiek tulkota arī krievu un angļu valodā. Esam saņēmuši ļoti labas atsauksmes no iedzīvotājiem, un kartes skatījumu skaits tuvojas 2 tūkstošiem dienā. Šī informācija ir noderīga arī mūsu ārvalstu sadarbības partneriem Lietuvā un Polijā. Plānojam izstrādāt kopīgus sadarbības projektus 2018. gadā.

Sandra Palma,

biedrības “Ludzas rajona partnerība” SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja

UZZIŅA

Biedrība “Ludzas rajona partnerība”

  • Teritorija: Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadi.
  • Dibināta: 2006. gadā.
  • Administratīvā vadītāja: Sandra Palma, tālr. 29413335.
  • Adrese: Raiņa iela 16-418, Ludza, Ludzas novads, LV-5701.
  • E-pasts: ludzaspartneriba@apollo.lv, ludzaspartneriba@inbox.lv.
  • Informācija par projektu konkursiem, pieņemšanas laiki u c. mājaslapā: www.ludzaspartneriba.lv, sekojiet informācijai FB.

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru