„Sernikon” – atbalsts uzņēmējiem un iedzīvotājiem

GalerijaPrint

Lai arī Rīgas tuvums nenoliedzami ietekmē vietējās rīcības grupas teritorijas izaugsmi un attīstības virzienu, tomēr varam lepoties gan ar vietējiem uzņēmumiem, gan ar aktīvām vietējo iedzīvotāju grupām.

Iepriekšējā plānošanas periodā no 2009. līdz 2013. gadam biedrības darbības teritoriju veidoja tikai Carnikavas novads, bet šajā plānošanas periodā, ņemot vērā jaunos nosacījumus, teritorijai pievienots Saulkrastu novads, tādējādi palielinot pieejamā finansējuma apjomu, – ja iepriekšējā periodā par kopējo summu 503 465,83 eiro tika atbalstīti 38 projekti, tad jau šobrīd pēc noslēgtajām projektu kārtām kopā ir iesniegti 23 projekti, no kuriem atbalstīti ir 7, bet pārējie atrodas vērtēšanā. Ja pagājušajā periodā, vērtējot pēc iesniegtajiem projektiem, aktīvākas bija iedzīvotāju biedrības, tad šobrīd aktīvāki ir tieši uzņēmēji.

Kopumā līdz 2018. gada beigām tiks izsludināts 824 878,61 eiro liels finansējums, no kura – 305 678,63 eiro ELFLA fonda rīcībām un 519 199,98 eiro EJZF fonda rīcībām.

Pirmais no atbalstītajiem projektiem tika īstenots SIA „Strand” iesniegtais – „Apartamentu viesnīcas izveidošana Saulkrastu vēsturiskās viesnīcas „Strand” ēkā”. Projekta mērķis bija jauna tūrisma uzņēmuma attīstība Saulkrastos, saglabājot un ilgtspējīgi attīstot vietējās nozīmes kultūras pieminekli. Tā ietvaros tika iegādāts aprīkojums, lai vēsturiskajā ēkā izveidotu apartamentu viesnīcu. Projekta iesniedzēja saka, ka projekta īstenošana paātrināja uzņēmējdarbības uzsākšanu par vismaz 3 gadiem. Kā pozītīvo no visa projekta īstenošanas procesa iesniedzēja min sadarbību ar Lauku atbalsta dienestu un vietējo rīcības grupu, bet kā negatīvo – kopējo valsts politiku attiecībā uz uzņēmējdarbībai svarīgu jautājumu sakārtošanu un pieņemto lēmumu ilgtspēju.

Šobrīd biedrībai ir atvērta nepārtrauktās pieteikšanās kārta zivsaimniecības uzņēmumiem. Pieejamais kopējais publiskais finansējums no EJZF ir 125 000 eiro. Rīcības ietvaros tiek atbalstīti VRG teritorijā strādājošie zivsaimniecības uzņēmumi, sniedzot atbalstu esošās saimnieciskās darbības uzlabošanai un darbības dažādošanai sezonalitātes ietekmes mazināšanai.

Zane Seržante,

PPP biedrības „Sernikon” valdes priekšsēdētāja/administratīvā vadītāja

 

UZZIŅA

* Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”.

* Teritorija: Carnikavas, Saulkrastu novadi

* Dibināta: 2009. gadā.

* Biedru skaits: 32.

* Adrese: Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163.

* Administratīvā vadītāja: Zane Seržante, tālr. 26121424,  e-pasts: zane.serzante@carnikava.lv.

* Darba laiks: no pirmdienas līdz ceturdienai: plkst.  9–16, piektdienas: no 9–14 (tikšanās laiku vēlams iepriekš saskaņot).

Mājaslapa: www.sernikon.lv, sociālie tīkli: www.facebook.com/biedribasernikon.

Foto galerija: 

Pievienot komentāru