Starptautiskā projektā pētīs atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju risinājumus

Biedrība “Abulas lauku partnerība”, Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi” un biedrība “Liepājas rajona partnerība” kopīgi ar partneriem no Zviedrijas, Lietuvas, diviem partneriem no Igaunijas un trīs partneriem no Somijas uzsākusi starptautiskās sadarbības projekta “Off-Grid DIY” īstenošanu par atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu.

Projekta mērķis ir apkopot un padziļināti pētīt piemērotu atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju risinājumus un izstrādāt fiziskos prototipus un atvērtās licences rokasgrāmatu, lai veicinātu decentralizētas atjaunojamās enerģijas radīšanas/ražošanas iespējas mazās lauku mājsaimniecībās un viensētās.

Projekta ietvaros tiks organizētas praktiskās darbnīcas, kurās eksperti mācīs, kā pagatavot un instalēt alternatīvas enerģijas iegūšanas iekārtas – piemēram, saules paneļus, saules kolektorus, vai kājminamas iekārtas, kas spēj saražot elektrību vai enerģiju.

Pirmā projektu partneru tikšanās notika Latvijā, šī gada 29. līdz 31. oktobrī viesu mājā “Kalbakas” Smiltenē. Tikšanās laikā partneri tuvāk iepazinās, iepazīstināja ar katras dalībvalsts plānotajām aktivitātēm šī projekta ietvaros. Uz tikšanos bija ieradušies arī projektā uzaicinātie eksperti, kuri pastāstīja un parādīja, kādas iekārtas plānots pagatavot darbnīcu laikā. Tuvākajā laikā eksperti sāks strādāt pie paraugprototipu izgatavošanas, lai varētu demonstrēt darbnīcu dalībniekiem, kādas iekārtas iespējams pašiem izgatavot.

Pēc projekta īstenošanas visās projekta partneru teritorijās un arī plašākā sabiedrībai būs brīvi pieejama informācija un praktisku piemēru bāze par atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu. Galvenie ieguvumi saistīti ar jomas profesionāļu piesaisti un sabiedrības izglītošanu. Projekta ietvaros Latvijā visās trīs VRG teritorijās tiks attīstīti un izveidoti šādi prototipi: kinētiskās enerģijas kājminamām ierīcēm pieci prototipi, mobilās ūdens plūsmas ģeneratoram viens prototips, mobilās vēja plūsmas ģeneratoram viens prototips, saules paneļiem trīs prototipi, saules kolektoriem trīs prototipi.  Eksperti izveidos rokasgrāmatu “Off-Grid DIY” un interneta platformu ar instrukcijām un vizualizācijām par šo ierīču izgatavošanu, uzstādīšanu un ekspluatāciju. Informācija būs brīvi pieejama internetā.

Biedrība “Abulas lauku partnerība” ir vietējā rīcības grupa, kura ELFLA fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”ietvaros īsteno Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju Smiltenes  novada Blomes, Brantu, Launkalnes, Palsmanes, Variņu, Bilskas un Smiltenes pagastos un Smiltenes pilsētā. 

Starptautiskā projekta “Off-Grid DIY: Renewable Energy for rural development” Nr. 18-00-A019.333-000010 aktivitātes tiek organizētas ELFLA fonda Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā 19.3. “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Līga Krūmiņa-Krīgere,

projektu vadītāja

Pievienot komentāru