Stopiņi un Salaspils vairo skaisto

GalerijaPrint

Biedrība “Stopiņu Salaspils partnerība” iestājas par visu skaisto, īpaši, cilvēkos, jo “Skaists cilvēks skaistā vidē rada skaistas lietas!” Pierīgas teritorijas arvien biežāk kļūst par jauno ģimeņu mājvietu, tāpēc sakopta daba un sakārtota infrastruktūra, labvēlīga uzņēmējdarbības vide, iedzīvotāju iesaiste un indivīda personīgā izaugsme ir četri galvenie partnerības darbības stūrakmeņi.

Pagājušajā periodā, īstenojot LEADER pieeju, abos novados atbalstīti 59 projekti, piešķirot finansējumu 527 000 eiro vērtībā. 

No 2009. līdz 2013. gadam, īstenojot vairākus nozīmīgus sabiedriskā labuma projektus, Stopiņu un Salaspils novadā uzlabotas un labiekārtotas skolas, dienas centri un kultūrvēsturiskās vietas, kā arī uzlabotas iedzīvotāju atpūtas iespējas, veicinot brīvā laika pavadīšanu dabā, sporta centros un pašdarbības kolektīvos.

Par vienu no aktīvākajiem projektu īstenotājiem var minēt biedrību “SocIntegra”. Par iegūto 50 000 eiro finansējumu biedrība īstenojusi trīs projektus. To rezultātā Ulbrokā un Upeslejās izveidots bērnu spēļu laukums un brīvi pieejami trenažieri sportošanai svaigā gaisā. Lai palielinātu īpašo objektu klāstu neredzīgiem cilvēkiem, “SocIntegra” iegādājās 3D printeri un citas iekārtas, kuras tiek izmantotas, lai izveidotu trīsdimensiju taustes priekšmetus no plastmasas, un pašreiz ir pieejamas arī vietējiem iedzīvotājiem.

Ar Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalstu 18,5 tūkstošu eiro vērtībā Daugavas muzejā, kas atrodas Doles salas centrā, labiekārtota muzeja teritorija, kā arī sakārtoti unikālie zvejas rīki – lašu un nēģu tači, – kas ir viena no vērtīgākajām muzeja krājuma kolekcijām. “Stopiņu Salaspils partnerība” un Salaspils novada dome ir gandarīti un lepni par veiksmīgi realizēto projektu, jo zvejniecība Doles salā netiek aizmirsta, – tie nav tikai zvejas rīki, tās ir arī veco Doles zvejnieku atmiņas, kuras ir jāsaglabā, lai varētu rādīt nākamajām paaudzēm.

Aktuālajā 2014. –2020. gada plānošanas periodā līdz šim finansiālais atbalsts 225 000 eiro apmērā piešķirts astoņiem projektiem, no kuriem šobrīd jau īstenoti divi.

SIA “CLBK” 35 000 eiro publisko finansējumu nolēmis ieguldīt ražošanas iekārtu iegādei, lai nodrošinātu augstvērtīgu produktu – siltumizolētu gaisa vadu ražošanu to tālākai efektīvai izmantošanai ventilācijas un kondicionēšanas sistēmās, – kas ilgtermiņā ļaus uzņēmumam palielināt konkurētspēju un radīt līdz pat 10 jaunām darba vietām.

Jūnijā rezultātus gaida 19 projektu pieteicēji, kas iesniedza projektu iesniegumus “Stopiņu Salaspils partnerības” izsludinātājā atklātā konkursa 2. kārtā, pretendējot uz finansējumu gandrīz 260 000 eiro apmērā.

Uzziņa

 Stopiņu Salaspils partnerība

Rasa Feldmane,

“Stopiņu Salaspils partnerības” sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru