Top inovatīvs augsnes kaļķošanas un mēslošanas līdzeklis

GalerijaPrint

Lauku atbalsta dienests ir finansiāli atbalstījis sadarbības projekta “Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem” īstenošanu. Projektā tiks izstrādātas jaunas tehnoloģijas, lai ražotu augsnes auglību uzlabojošus produktus (mēslošanas līdzekļus) ar augstu pievienoto vērtību no ražošanas blakusproduktiem – digestātiem un koksnes pelniem.

Projekts tiek atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības plāna pasākuma „Sadarbība” 16.1. ietvaros.

Projektu   īstenos deviņi partneri:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (vadošais partneris);
 • AS “Ziedi JP”;
 • SIA “Pampāļi”;
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;
 • SIA “Fortum Latvia”;
 • SIA “LATVI DAN AGRO”;
 • ZS “Irbenes”;
 • SIA “Dobeles EKO”;
 • SIA “MC BIO”.

Lai sasniegtu projektā plānoto mērķi, ir izvirzīti sekojoši uzdevumi:

 • Analizēt Latvijā ražoto dažādu digestātu sastāvu;
 • Noteikt Latvijā ražoto dažādo pelnu sastāvu;
 • Novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu veģetācijas traukos;
 • Novērtēt dažādu digestāta un koksnes pelnu maisījumu ietekmi uz augu augšanu un produktivitāti lauka un meža apstākļos;
 • Izstrādāt tehnoloģisko ciklu konkurētspējīga produkta ražošanai;
 • Izpētīt izejvielu (digestāta un koksnes pelnu) proporcijas maiņas ietekmi uz ražošanas tehnoloģiju.

Projekta īstenošanas periods – 01.10.2019 -31.10. 2022.

Kontakti informācijai: aleksandrs.adamovics@llu.lv ; ilze.vike@llu.lv

Kristīne Cinglere,

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Foto galerija: 

Pievienot komentāru