Izglītojošs seminārs - Dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības meža apsaimniekošanā. Meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas piemēri Gaujas nacionālajā parkā

Datums: 
15. Novembris, 2014
Vieta: 
Stalbes pagasts

Seminārā - Eiropas savienības atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Atmirusī koksne, bioloģiski veci ekoloģiskie koki meža apsaimniekošanā. Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā. Piemēri no prakses. Lapukoka praulggrauža dzīvotnes atjaunošana Ungurmuižas ozolu mežā. Purvaina meža hidroloģiskā režīma atjaunošana Gaujassalas dabas liegumā
Boreālo mežu atjaunošanaSveķupītes dabas liegumā. Lektori: Jānis Rozītis, Pasaules Dabas fonda direktors, Raimonds Mežaks
Valsts meža dienesta mežzinis, MDT”Pūpoli” pārvaldnieks, Jānis Andrušaitis, Dabas aizsardzības pārvalde, projekts Eor-rest

Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls