Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošana, meža reproduktīvais materiāls"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par meža atjaunošanas un stādmateriāla iegūšanas aktualitātēm un svarīgākajām niansēm.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/KpGLX3FC15URiDRM9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Izglītojošais seminārs "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu, situācija meža stādu tirgū, pavasaris- meža stādīšanas laiks"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par likumdošanas prasībām attiecībā uz meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi, situāciju meža stādu tirgū, stādu ievešanas iespējas no citām valstīm, kā arī lauksaimniecībā neizmantojamo zemju efektīvas apsaimniekošanas iespējām. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošā pētniece Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzība. Egļu astoņzobu mizgrauža preventīvie pasākumi. Jaunaudžu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem."

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par egļu astoņzobu mizgrauža izplatības ierobežošanu, kā arī jaunaudžu aizsardzību pret pārnadžu bojājumiem pavasara sezonā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/ofCn7gAgGRzGp4wG8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kompensācijas maksājumi par Natura 2000 meža teritorijām"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par to kā pieteikties kompensācijas maksājumiem par Natura 2000 meža teritorijām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/BWSSWcQSfhzHptd86
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Uguns riski mežā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par ugundrošības pasākumiem mežā. Meža ugunsdrošība ir pasākumu kopums, kuru uzdevums nepieļaut meža ugunsgrēku izcelšanos un kavēt izcēlušos ugunsgrēku izplatīšanos.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/hvoCErgPg5v2pf9v7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par dažādām noderīgām digitālajām platformām meža apsaimniekošanā, dokumentāciju un procesuālo kārtību meža atjaunošanai un kopšanai, kā arī uzzināt dažādus piemērus no prakses.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/5RowxmfaLCxHVPX56
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

25.03. | Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktuālais meža apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par cirsmu plānošanas procesu, cirsmu vērtības noteikšanu, stigošanu un mežizstrādes darbu organizēšanu.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/pogAN3MZtu2e3th98
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "FSC sertifikācija privātajos mežos"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par sertifikācijas standartiem Latvijā. Kādos posmos, kādā veidā notiek meža īpašuma sertificēšana. Prasībām, kāda dokumentācija jāsagatavo sertifikācijas procesā. Kādi ieguvumi no sertifikācijas. Ko nozīmē sertificēta koksne. Sertifikācijas izmaksām. Sertificēta īpašuma atbildību.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par dažādām noderīgām digitālajām platformām meža apsaimniekošanā, dokumentāciju un procesuālo kārtību koku ciršanai, kā arī meža atjaunošanai un kopšanai.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/q2XGpUXD3UcqLjof6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Nodokļu piemērošana mežu un lauku apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par aktualitātēm iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2021.gadā, nodokļu izmaiņām pašnodarbinātajiem valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu veikšanā, gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas niansēm un būtiskākajām izmaiņām mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/csXAzfDa1pP1bZaMA
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība