Mežsaimniecība

31.01.2023., MKPC Dienvidkurzemes nodaļa| Seminārs "2023.gada aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes. Darbības virzieni 2023.gadā.
- Pārskatu (par 2022.gadā saimnieciskās darbības veikšanu mežā) atskaišu sagatavošana un iesniegšana VMD GIS sistēmā.
- Meža inventarizācijas lietu termiņi. Datu aktualizācija. Meža valsts reģistra (MVR)- lietošanas iespējas, praktiskā aktuālo datu ieguve.
- VMD izcenojuma izmaiņas. LVM GEO sistēmas izmantošanas iespējas meža īpašniekiem.
- Izmaiņas likumdošanā, kas stājas spēkā 2023.gadā.

Lektori: Agrita Šēnberga, Dainis Kudors (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

31.01.2023., MKPC Ziemeļkurzemes nodaļa| Seminārs "Meža īpašniekiem svarīgu dokumentu izpilde"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes un plāni 2023.gadā;
- VMD izcenojuma izmaiņas;
- Pārskatu par 2022.gadā mežā veikto un ciršanas apliecinājumu sagatavošana.

Lektors: Anete Šteinerte (MKPC Ziemeļkurzemes mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 20280779: anete.steinerte@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

26.01.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem, pārskatu iesniegšana par saimniecisko darbību, iesniegšanas veidi"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā
- Aktualitātes no VMD: pārskatu par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, to iesniegšanas veidi, praktiskā apmācība, meža inventarizācija, datu aktualizācija, Meža valsts reģistrs - lietošana, iespējas kā tikt pie aktuālajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, obligātā meža atjaunošana
- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

Lektori: Mairita Bondare, Aldis Bondars, Rūdolfs Oga.

24.01.2023., MKPC Saldus | Informatīvs seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem, izmaiņas likumdošanā, pārskatu iesniegšana"

Semināra tēma:

- MKPC aktualitātes. Informācija par MKPC mājas lapu;
- Pārskatu iesniegšana VMD,GIS sistēmas lietošana;
- Izmaiņas likumdošanā,kas stājas spēkā 2023.gadā;
- VMD jaunie cenrāži;
- LVM GEO sistēmas izmantošanas iespējas meža īpašniekiem.

Lektori: Lidija Bredovska, Mežsaimniecības konsultante; Maruta Pragulbicka (Saldus nodaļas mežsaimniecības konsultante).

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” decembra numurā lasiet par apstiprināto Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu.

29.11.2022., MKPC Limbažu nodaļa| Informatīvs seminārs "Putniem draudzīga mežu apsaimniekošana"

Semināra tēma:

- Putniem draudzīga mežu apsaimniekošana;
- Eiropas Savienības procesi, kas attiecas uz šo tēmu - tiek izstrādāti dažādi dokumenti uz ES Bioloģiskās daudzveidības un Meža stratēģijas bāzes.

Lektors: Viesturs Ķerus (Latvijas Ornitoloģijas biedrība)

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 26173397: janis.runcis@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

02.12.2022., MKPC Zemgales nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktuālās izmaiņas apaļo kokmateriālu kvalitātes aprakstā"

Semināra tēma:

- Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasību izvērtēšana saistībā ar koksnes vainu ietekmi uz pārstrādes produktu: zāģmateriāli, elektrolīniju balsti, finieris, mieti, tehnoloģiskā koksne, malka;
- Apaļo kokmateriālu kvalitātes novērtēšana.

Lektori: Ziedonis Miklašēvičs (AS “Latvijas valsts meži” mežizstrādes tehnoloģiju eksperts - Augošu koku un kokmateriālu kvalitāte. Uzmērīšana. Sortimenti.).

29.11.2022., MKPC Ziemeļaustrumu nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem - lāči Latvijā, monitoringa rezultāti; briežu dzimtas dzīvnieku jaunaudžu bojājumu monitoringa rezultātu apskats"

Semināra tēma:

- Meža konsultāciju pakalpojumu centra un citas meža nozares aktualitātes;
- Lāči Latvijā un lāču monitoringa rezultāti;
- Briežu dzimtas dzīvnieku jaunaudžu bojājumu monitoringa rezultātu apskats.

Lektori: Guna Bagrade (Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava", meža fauna un medniecība), Gundega Done (Latvijas valsts mežzinātnes institūts "Silava", meža fauna un medniecība).

27.11.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Jaunaudžu kopšana ar ES atbalstu"

Semināra tēma:

- Par izmaiņām noteikumos par koku ciršanu un meža atjaunošanu;
- Dažādi jaunaudžu kopšanas piemēri saimniecībā "Nokalni". Izcērtamo kociņu izvēle, paliekošo kociņu skaita noteikšana atkarībā no koku
sugas un kociņu augstuma. Pielietojamie instrumenti jaunaudžu kopšanā un atzarošanā.
- Dokumentu sagatavošana pēc kopšanas darbu izpildes.

Lektori: Andrejs Rudzītis (medību kolektīva vadītājs); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante).

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība