Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Ievads Mežsaimniecībā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt svarīgāko informāciju par pamatlietām kas jāzin meža īpašniekam bez iepriekšējas mežsaimnieciskas pieredzes veiksmīgai privātā meža īpašuma apsaimniekošanai.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/GitLpdrTDKhC3NDz7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Dabas aizsardzības prasības meža apsaimniekošanā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dabas aizsardzības prasībām meža
apsaimniekošanā un videi draudzīgu mežsaimniecību.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/Eb4hsia4KPdkUJeF6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lai iepazītos ar pašreizējām aktualitātēm meža apsaimniekošanā, uzzinātu, kādi atbalsta instrumenti no Eiropas Savienības (ES) gaidāmi turpmāk un jaunajā plānošanas periodā kopumā, kādas izmaiņas gaidāmas Valsts meža dienesta piedāvātajos pakalpojumos, kā arī par privātajos mežos konstatēto bioto

Meža nozares konference 2021

Lai iepazītos ar pašreizējām aktualitātēm meža apsaimniekošanā, uzzinātu, kādi atbalsta instrumenti no Eiropas Savienības (ES) gaidāmi turpmāk un jaunajā plānošanas periodā kopumā, kādas izmaiņas gaidāmas Valsts meža dienesta piedāvātajos pakalpojumos, kā arī par privātajos mežos konstatēto biotopu tālāko statusu, meža īpašnieki, apsaimniekotāji, nozares uzņēmēji un citi interesenti aicināti uz ikgadēj

Krāslavas novads, Pilatrova, "Sēnes" | Informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju, un praktiskā veidā iepazīties ar dzīvnieku jaunaudžu postījumu identificēšanu, informāciju par meža apsaimniekošanu un ES atbalsta iespējām mežsaimniecībā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kas jāzina par meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs?"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža ieaudzēšanu lauksamniecībā neizmantojamās zemēs. Kādi praktiski un ar dokumentiem saistīti priekšdarbi jāveic pirms meža ieaudzēšanas?

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/6Go3mukuBmViuHoM7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktuālais meža apsaimniekošanā"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par to kas jāzin uzsākot meža apsaimniekošanu, priekšnoteikumiem un iespējām cirsmu plānošanā un ierīkošanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/HFiirxcu253KfFgG7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža inventarizācija"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža inventarizācijas nepieciešamību, tās veikšanu un dažādām citām niansēm.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/YCCPfjgXcSvxXi6x7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības līdekļi"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dažādiem meža aizsardzības līdzekļiem pret dzīvnieku bojājumiem jaunaudzēs ziemas sezonā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/bHhA1JJ2Yt8v6JMv8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Pamatlietas, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža īpašumu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt informāciju par pamatlietām, kas jāņem vērā apsaimniekojot meža
īpašumu – ar kādiem darbiem un finansiālo ieguldījumu jārēķinās meža īpašniekam.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/GBDJ6vefyqxeVyWm6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība