Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Krustpils nov. Atašiene | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas un lauku un mežu apsaimniekošanu."Aktualitātes saistībā ar Eiropas nozīmes biotopu inventarizāciju

Aktualitātes lauku saimniekiem. Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija. Īpašnieku tiesības un pienākumi. Valsts un ES atbalsts meža
īpašniekiem aktivitātē “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana.” Arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, mežaapmeklējumu iespējas. Diskusijas,atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Vestienas pagasts| Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas un lauku un mežu apsaimniekošanu."

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. Zināšanu pārneses pasākumi:arodapmācību un konsultāciju projekts. Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. Zināšanu pārneses pasākumi:arodapmācību un konsultāciju projekts. Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai,lauku attīstībai 2018. gadā,tā saņemšanas nosacījumi,atbalsta apjoms,izmaksas kārtība.
Zināšanu pārneses pasākumi:arodapmācību un konsultāciju projekts.

Informatīvs seminārs Madona| Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas un lauku un mežu apsaimniekošanu."

Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. ināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību un konsultāciju projekts. Mežirbe un tai nepieciešamā meža apsaimniekošana projekta ietvaros. Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem,nākošā kārta. Arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, meža
apmeklējumu iespējas . Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Informatīvais seminārs Preiļu nov. |Aktualitātes mežsaimniecībā un ES atbalsta pasākumu saņemšanai

Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai iznīkušām jaunaudzēm lietavu un sausuma dēļ, pieteikšanās kārta no 1.-31.oktobrim. Vielas,enerģijas un
informācijas izziņa kā līdzeklis prioritātēm mežsaimniecībā. Citi ES projektiarodapmācības, konsultācijas, mežu apmeklējumi)

Izglītojošs seminārs Aizpute | Mācīsimies pazīt sēnes - ēdamās un neēdamās

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā. Gada sēne 2018. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā,
neparastās ēdamās sēnes, sēņošanas tradīcijas. Īpaši indīgās Latvijas sēnes . Dažādu sēņu meklēšana. Iepazīšanās ar sēnēm dabā,
to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate, diskusija.

Informatīvs seminārs Madonas nov.| Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas un lauku un mežu apsaimniekošanu."

Valsts un ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem,nākamā kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts(mācību iespējas
par meža tēmām),konsultāciju un meža apmeklējumu projekts.
Aktualitātes lauku saimniekiem.Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai, lauku attīstībai 2018. gadā, tā saņemšanas nosacījumi, atbalsta apjoms, izmaksas kārtība. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību un konsultāciju projekts. Projekts "Mētrienas
vietvārdu saglabāšana nākamai simtgadei".

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurs.

Informatīvs semināts Amatas novadā | Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana

Mežsaimnieciskās darbības ierobežojumu noteiktās kompensācijas NATURA 2000 teritorijās. Mežirbei draudzīga meža
apsaimniekošana. ES atbalsts dabas katastrofu skartās mežaudzēs. Aktualitātes Valsts meža dienestā. Diskusijas un jautājumi.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība