Mežsaimniecība

30.09.2022., MKPC Preiļi | Informatīvs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes. ES atbalsta pasākumu dokumentācija"

Semināra tēma:

- Informācija par dokumentu noformēšanu pēc ES projektu realizēšanas meža ieaudzēšanā un jaunaudžu kopšanā;
- Iespējas un risinājumi janaudžu aizsardzībai no meža dzīvniekiem;
- Par iespaidiem pēc mežu apmeklējuma Slovākijā "Preventīvie pasākumi meža dzīvnieku un kaitēkļu nodarīto postījumu ierobežošanai"
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana un praktiskā pielietošana.

Lektori: Kaspars Vucenlazdāns (Valsts meža dienests); Silvija Kotāne (VMD); Astrīda Rudzīte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

29.09.2022., MKPC Saldus | Informatīvs seminārs "Meža aktualitātes"

Semināra tēma:

- MKPC Saldus nodaļas aktualitātes. Informācija par MKPC mājas lapu;
- Preventīvie pasākumi savvaļas dzīvnieku postījumu ierobežošanai. Aktuāla informācija par egļu astoņzobu mizgraužu postījumiem;
- Grozījumi MK noteikumos "Noteikumi par koku ciršanu mežā";
- Grozījumi MK noteikumos "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi";
- Aktualitātes dabas aizsardzībā meža īpašuma apsaimniekošanā.

28.09.2022., MKPC Madona | Informatīvs seminārs "Meža atjaunošana un kopšana, aktualitātes meža likumdošanā. "Meža dienas", to vēsture. Novada iespējas dabas resursu izmantošanā, uzņēmējdarbības veicināšanā. Koku nozīme pilsētvides ainavā.

Semināra tēma:

- Meža atjaunošana un kopšana, izmaiņas likumdošanā.
- Meža dienu vēsture, projekta "Meža dienas 2022" ietvaros paveiktie darbi.
- Varakļānu apkārtnes iespējas dabas resursu izmantošanai novada atpazīstamības un lokālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Koki pilsētvides ainavā. Dekoratīvo koku/krūmu sortiments.
- Varakļānu novada pašvaldības prakse normatīvo aktu piemērošanā par koku ciršanu ārpus meža zemes.

22.09.2022., MKPC Ziemeļvidzeme | Informatīvs seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes. ES atbalsta pasākumu dokumentācija, prezentēšana"

Semināra tēma:

- ES atbalsta procesu kārtības precizēšana
- Iespējas un risinājumi jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvniekiem
- Aizsardzības līdzekļu Cervacol, Plantskyd, Trico raksturojums, darbības efektivitātes salīdzinājums
- Aizsardzības līdzekļu sagatavošana un praktiskā pielietošana

Lektors: Andris Vīrs (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Ziemeļvidzemes vecākais mežsaimniecības konsultants).

22.09.2022., MKPC Ziemeļkurzeme | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu".

Semināra tēma:

- Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā, meža atjaunšanu.

Lektors: Anete Šteinerte (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, Ziemeļkurzemes mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, tālr. 20280779: anete.steinerte@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

15.09.2022., MKPC Rīga | Bārbeles tautas nams | Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu. Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem"

Semināra tēmas:

• Meža konsultāciju pakalpojumu centra aktualitātes;
• Kā rīkoties, ja lauksaimniecības zeme aizaugusi ar kokiem. Plantāciju mežs;
• Grozījumi MK noteikumos Nr. 935 "Noteikumi par koku ciršanu mežā";
• Grozījumi MK noteikumos Nr. 308 "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi".

Lektori: Pāvils Dumbrausks (Valsts meža dienests), Rita Daščiora (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

02.09.2022., MKPC Sēlija | Izglītojošs seminārs "Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana"

Semināra tēmas:

• Normatīvie dokumenti kokmateriālu uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites jomā Latvijā (Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos; MK 744 noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti; Latvijas standarts LVS 82:2020 – Apaļo kokmateriālu uzmērīšana).
• Apaļo kokmateriālu raksturojums (stumbru sadalījums sortimentos).
• Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības/apraksti.
• Apaļo kokmateriālu individuālā un grupveida uzmērīšana.

Lektori: Mareks Millers (lektors LLU Meža fakultātē).

02.09.2022., MKPC Sēlija | Izglītojošs seminārs "Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana"

Semināra tēmas:

• Normatīvie dokumenti kokmateriālu uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites jomā Latvijā (Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos; MK 744 noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti; Latvijas standarts LVS 82:2020 – Apaļo kokmateriālu uzmērīšana).
• Apaļo kokmateriālu raksturojums (stumbru sadalījums sortimentos).
• Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības/apraksti.
• Apaļo kokmateriālu individuālā un grupveida uzmērīšana.

Lektori: Mareks Millers (lektors LLU Meža fakultātē).

12.09.2022., MKPC Sēlija | ZOOM platforma | Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu"

Semināra tēmas:

• Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā un par meža atjaunošanu

Lektori: Raimonds Mežaks (Valsts meža dienests, demonstrējumu teritorijas "Pūpoli" pārvaldnieks), Inga Buša (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, rakstot: inga.busa@mkpc.llkc.lv!

Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

02.09.2022., MKPC Cēsis| Informatīvs seminārs "Grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā un meža atjaunošanu"

Semināra tēmas:

• Grozījumi MK noteikumos par koku ciršanu mežā.
• Grozījumi MK noteikumos par meža atjaunošanu.
• Aktualitātes meža konsultāciju pakalpojumu centrā.

Lektori: Raimonds Mežaks (Valsts meža dienests un demostrējumu teritorijas "Pūpoli" pārvaldnieks); Laila Šestakovska (Mežu konsultāciju pakalpojumu centrs, Vecākā mežsaimniecības konsultante).

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta, rakstot: laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv!

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība