Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Ozolniekos - Aktuālālais par ES atbalstu meža īpašniekiem - jaunumi, izmaiņas, bezmaksas konsultācijas, mācības un meža apmeklējumi

ES atbalsta iespējas meža īpašniekeim. Aktualitātes par ES atbalstu dabas katastrofās iznīcināta mežaatjaunošanai. Ieceres nākamajam plānošanas periodam. Bezmaksas konsultācijas meža īpašniekeim. Iespējas meža īpašniekiem apgūt zināšanas ar ES atbalstu. Apmācības meža īpašniekiem, meža nozarē nodarbinātajiem un medniekiem. Meža apmeklējumi. Jauna tālmācības programma meža īpašniekiem. Somijas meža apsaimniekošanas pieredze. Noslēgumā diskusijas un bezmaksas konsultācijas.

Informatīvs seminārs Līvānu novadā | Aktuālais medību saimniecībā.Postījumi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Medību saimniecības veidošana un nozīme, līgumiskās attiecības ar zemes īpašniekiem.Medījamo dzīvnieku nodarītie postījumi
lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku nodarīto postījumu apskate dabā īpašumā "Jaunskrebeļi" un īpašumā "Ataugas"-
Preventīvie pasākumi un jaunaudžu aizsardzība.

LLKC Aizkraukles nodaļa rīkoja divus informatīvos mežsaimniecības seminārus. Abi kopā tie veidoja noslēgtu ciklu par mežaudzem. Seminārā Pļaviņu novada Vietalvā varēja mācīties jaunaudžu kopšanu un aizsardzību no dzīvniekiem.

Informatīvs seminārs Salacgrīvas novadā | ES atbalsti un likumdošanas prasības, kas attiecas uz mežu un lauku apsaimniekošanu. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana

ES atbalsta pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” paredzamie ES atbalsti
meža īpašniekiem. ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana. Grozījumi aizsargjoslu likumā. Meža inventarizācijas. Natura 2000.

Informatīvs seminārs Limbažos | Es atbalsti un likumdošanas prasības, kas attiecas uz mežu un lauku apsaimniekošanu. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana

ES atbalsta pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” paredzamie ES atbalsti
meža īpašniekiem. ES atbalsta veidlapu (MAAPP un projekta iesnieguma) aizpildīšana un iesniegšana. Elektroniska pieteikuma nosūtīšana. Grozījumi aizsargjoslu likumā. Meža inventarizācijas. Natura 2000.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība