Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kādi dokumenti nepieciešami meža atjaunošanai, ieaudzēšanai un kopšanai?"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dokumentiem kas nepieciešami lai uzsāktu meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un kopšanas procesu.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/q9AfWBWmaMLS7Dii6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kādi dokumenti nepieciešami, lai saņemtu ciršanas apliecinājumu?"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža ciršanas procesa uzsākšanas nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī par to kā šos dokumentus iegūt.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/1PSQ9yE3BEsyxenh6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Cēsu novads, "Tīraine", "Ungurmuiža", "Zvejnieki" | Informatīvais seminārs "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par ES atbalsta saņemšanu meža īpašniekiem, meža apsaimniekošanas nosacījumiem Gaujas nacionālā parka neitrālajā zonā, kultūrvēsturiskajā zonā, ainavu aizsardzības zonā un dabas lieguma zonā.

Izglītojošs seminārs Talsu nov. - Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās, neēdamās

Meža nekoksnes resursi, to, izmantošana Latvijā. Gada sēne. Cepurīšu sēnes,to sistemātika un raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā,
neparastās ēdamās sēnes, īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošanas tradīcijas. Sēņošana - iepazīšanās ar sēnēm dabā, to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate, diskusijas.

Izglītojošs seminārs Madonas nov. - Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās, neēdamās

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā.Gada sēne 2021. Sēņu nozīme dabā.Aizsargājamās sēnes. Cepurīšu sēnes, to sistemātika un
raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā, neparastās ēdamās sēnes,sēņošanas tradīcijas.Īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošana-iepazīšanās ar sēnēm dabā,to atpazīšana un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana,apskate,diskusijas.

Informatīvs seminārs 2 Cēsu nov. - Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021.gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2021. gadā - Zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām ar mežu saistītām tēmām); Konsultāciju projekts; Meža apmeklējumi. Informācija par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un . jaunaudžu retināšanai. Aizsardzības līdzekļi pret pārnadžu
bojājumiem, praktiskā pielietošana.

Informatīvs seminārs Cēsu nov. - Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2021.gadā

Pieejamās ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2021. gadā - Zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par
dažādām ar mežu saistītām tēmām); Konsultāciju projekts; Meža apmeklējumi. Informācija par ES atbalsta saņemšanas nosacījumiem meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai un . jaunaudžu retināšanai. Aizsardzības līdzekļi pret pārnadžu
bojājumiem, praktiskā pielietošana.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība