Mežsaimniecība

Meža dienās Vecpiebalgā tika veikti darbi par kopējo summu 1000 eiro, darbus vadīja ainavu dizainere Vineta Radziņa ar savu padomu un pieredzi, kā pareizi veidot dobes un izveidot stādījumus, pastāstīja par augu īpatnībām, stādīšanas nosacījumiem un krāsu mainību dabā.

Informatīvs seminārs Vecumnieku nov. | ES atbalsts meža īpašniekam, darba aizsardzības prasības, nekailciršu saimniekošanas metodes

Aktualitātes par ES atbalstu meža ieaudzēšanai un dabas katastrofās iznīcināta meža atjaunošanai. Nekailciršu apsaimniekošanas modeļa
izvēles pamatojums zemes īpašuma "Pūpoli" mežā.

Informatīvs seminārs Aizkraukles nov. | Aktualitātes meža īpašniekiem - pieejamais ES atbalsts, projektu īstenošana, atskaites. Cirsmu vērtības noteikšana

Pieejamais ES atbalsts mežsaimniecībā. Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. MKPC aktualitātesapmācības,
konsultāciju projekts, meža apmeklējumi. Cirsmas vērtības noteikšana, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Informatīvs seminārs Jēkabpilī | Aktualitātes meža īpašniekiem - pieejamais ES atbalsts, projektu īstenošana, atskaites. Cirsmu vērtības noteikšana

Pieejamais ES atbalsts mežsaimniecībā. Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. MKPC aktualitātesapmācības,
konsultāciju projekts, meža apmeklējumi. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas
līgumus.

Informatīvais seminārs Staicelē | ES atalsts mežsaimniecībā

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Ieaudzēšanai piemērotākās koku sugas atkarībā no izvēlētās vietas. Stādāmā materiāla izvēle un tā ietekme uz nākotnes mežaudzes ekonomisko ieguvumu. Ierīkošanas process. Cirsmas vērtības
noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Informatīvs seminārs Saldus nov. | Jaunaudžu aizsardzība pret dzīvnieku bojājumiem. ES atbalsts meža īpašniekiem

MKPC aktualitātes.ES atbalsts mežsaimniecībā. Meža dzīvnieku postījumi un risinājumi to pasargāšanai. Dažādu līdzekļu raksturojums,to darbības efektivitātes salīdzinājums.Dažādu aizsardzības līdzekļu praktiska pielietošana.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība