Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Jaunākais par bērza stādīšanas un audzēšanas problemātiku"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par LVMI "Silava" pētījumiem bērza audzēšanā, salīdzinājumu starp dabīgo un mākslīgo bērza atjaunošanu, kā arī bērza stādmateriāla pieejamību un kvalitāti.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/Eqa4YGtrHJtBwJRq5
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošana, stādu izvēle augsnes sagatavošana"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par MKPC aktualitātēm un MKPC zināšanu pārneses pasākumiem. Semināra turpinājumā semos informācija par dažādiem meža atjaunošanas un augsnes sagatavošanas veidiem, meža atjaunošanā izmantoto stādmateriālu, dabisko meža atjaunošanu un tās veicināšanu.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/c15a9QyWVR6YR1u99
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža stādijumu aizsardzība pret pārnadžu bojājumiem. Egļu astoņzobu mizgrauža bojājumi.Postījumu novēršana"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par MKPC aktualitātēm, MKPC zināšanu pārneses pasākumiem, konsultāciju projektiem un arodapmācību projektiem. Tāpat tiks izklāstīta informācija par dažādiem meža audzēšanas riskiem un to mazināšanas iespējām. Kā arī būs iespēja uzzināt informāciju par pārnadžu bojājumiem, egļu astoņzobu mizgraužu postījumiem, aizsardzības iespējām Iespējamo meža
bojājumu novēršanai.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Eiropas Zaļais kurss"

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas zaļais kurss ES pārveidos par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā līdz 2050. gadam pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto emisijām, ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas, novārtā nav atstāts neviens cilvēks un neviens reģions. Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par Eiropas zaļo kursu un mežsaimniecības nākotnes lomu tajā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža apsaimniekošana, laba un pārņemama prakse"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža īpašnieku aktivitāti ES atbalsta 7.kārtā, situāciju meža stādu tirgū, kā arī jaunaudžu kopšanas laiku, kopšanas kvalitātes prasībām un piemērotākajiem darba paņēmieniem jaunaudžu kopšanā un augošu koku atzarošanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/1yCMM5gx15yAtdST8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža īpašnieku aktivitāti ES atbalsta 7.kārtā, situāciju meža stādu tirgū, kā arī jaunaudžu kopšanas laiku, kopšanas kvalitātes prasībām un piemērotākajiem darba paņēmieniem jaunaudžu kopšanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/PHyWCourkf41Q9WY9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Dabas aizsardzības prasībās meža apsaimniekošanā, praktiski piemēri"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par dabas aizsardzības prasībām meža apsaimniekošanā, kā arī iepazīties ar dažādiem praktiskiem piemēriem šajā jomā no mežsaimniecības prakses.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/cXKRVcUvPvaSM5719
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Krāslavas novads, "Mazie Grantiņi" | Informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

Semināra dalībniekiem būs iespēja iegūt aktuālo informāciju par dzīvnieku postījumu identificēšanu, meža apsaimniekošanas un ES atbalsta iespējām mežsaimniecībā, kā arī praktiski dabā piedalīties dzīvnieku postījumu identificēšanā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Mežsaimniecība aizsargājamās dabas teritorijās"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par mežsaimnieciskās darbības veikšanu un tās ierobežojumiem dažādās aizsargājamās dabas teritorijās.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/XAEanWiiHcE3RSmE6
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Valmiera, Lucas parks | Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža nozarē"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktualo informāciju par meža resursiem Latvijā, meža īpašnieku raksturojumu, meža zemju
kopplatību iedalījumu, Latvijas mežaudžu vecumstruktūras raksturojumu, meža atjaunošanu sadalījumā pa īpašnieku grupām, bioloģisko
daudzveidību Latvijas mežos. Tāpat būs iespējams piedalīties praktiskā kociņu stādīšanā Lucas parkā Valmierā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība