Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Ŗaunas nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem 2019.gadā. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana, mazā ērgļa projekts Latvijā. Konsultāciju projekts MKPC.

Mazā ērgļa projekts Latvijā. Konsultāciju projekts MKPC. ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2019.gadā. Diskusijas, jautājumi

Informatīvs seminārs Saldus nov. | ES atbalsts meža īpašniekiem. Meliorāciju sistēmu uzturēšana. Kompensācijas par mežsaimniecības ierobežojumiem. Kosultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi.

Kompensācijas par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem Natura 2000 teritorijās un mikroliegumos. Meliorācijas sistēmu
uzturēšana, ekspluatācija un kadastra ģeotelpisko datu kopu izsniegšana. ES atbalsts meža īpašniekiem, meža ieaudzēšana un jaunaudžu
kopšana. Konsultāciju projekts un saimniecību apmeklējumi. Diskusijas,jautājumi.

Informatīvs seminārs Stalbē |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā. Jaunākā informācija. Meža nozare un politiskie procesi Eiropā. Valsts darba inspekcijas
funkcijas. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana. Mazo ērgļu aizsardzība Latvijā. Jaunākā informācija par meža stādāmo materiālu.
Āfrikas cūku mēra un citu slimību izplatība Latvijā. Filma par dabas aizsardzību. Diskusijas

Informatīvs seminārs Mazsalacas nov. |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā , 6. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas
par meža tēmām) konsultāciju projekts. Cirsmas vērtības noteikšana, faktori kas to ietekmē. Kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Informatīvs seminārs Rūjienas nov. |ES atbalsts meža īpašniekiem. Padomi meža apsaimniekošanā

ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā , 6. kārta. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas
par meža tēmām) konsultāciju projekts. Cirsmas vērtības noteikšana, faktori kas to ietekmē. Kas jāņem vērā, slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Informatīvs seminārs Cēsu nov. Vaives pag. | ES atbalsts meža īpašniekiem 2019.gadā. Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana, mazā ērgļa projekts Latvijā. Konsultāciju projekts MKPC.

Mežirbei draudzīga meža apsaimniekošana, mazā ērgļa projekts Latvijā. Konsultāciju projekts MKPC. ES atbalsta iespējas meža
īpašniekiem 2019. gadā.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība