Mežsaimniecība

Informatīvs seminārs Talsu nov. | Jaunumi Meža aizsardzībā aktualitātes, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Meža aizsardzības aktualitātes mežos, egļu astoņzobu mizgraužu postījumi un citu meža kaitēkļu izplatība, aizsardzības iespējas. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem, konsultāciju projekts,arodapmācības,pieredzes apmaiņas braucieni. Jaunums mežaudzes šķerslaukuma noteikšana nogabalā. Jaunaudžu kopšana pavasarī.Kociņu
skaita noteikšana

Informatīvs seminārs Kuldīgas nov. | Jaunumi Meža aizsardzībā aktualitātes, ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem MKPC

Meža aizsardzības aktualitātes mežos, egļu astoņzobu mizgraužu postījumi un citu meža kaitēkļu izplatība, aizsardzības iespējas. Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem, konsultāciju projekts,arodapmācības,pieredzes apmaiņas braucieni. Jaunums mežaudzes šķerslaukuma noteikšana nogabalā. Jaunaudžu kopšana pavasarī.Kociņu
skaita noteikšana

Informatīvs seminārs Alojas nov.| Meža inventarizācijas aktualitātes. Mežsaimniecības kooperatīva labā prakse

Informatīvā semināra atklāšana un MKPC aktualitātes. Meža īpašnieku kooperatīvu un biedrību attīstība Eiropā kā arī
Latvijā. Mežsaimniecības kooperatīva labā prakse - MPKS "Mežsaimnieks". Aktuālais par meža inventarizāciju -kā rīkoties, ja inventarizācijas termiņš tuvojas beigām. Kā kvalitatīvi atjaunot savu mežu. Meža reproduktīvā materiāla pieejamība kokaudzētavās.

Informatīvs seminārs Preiļu nov. | Meža aizsardzības aktualitātes 2020.g.Pieejamais atbalsts meža īpašniekiem

Meža aizsardzības aktualitātes 2020.gadā. Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem.Konsultāciju projekts, arodapmācības, mežu apmeklējumi. Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem.Konsultāciju projekts, arodapmācības, mežu apmeklējumi

Izglītojošs seminārs Balvos | Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē

Bioloģiskās daudzveidības atpazīšana un novērtēšana ikdienas meža apsaimniekošanas plānošānā; bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamība; ūdensteču nozīme un saglabāšana; aizsargājamo sugu dzīvotnes mežā,
meža putni; kultūrvēsturisko objektu aizsardzība mežizstrādē. Bioloģiskās daudzveidības novērtēšana audzē. Ūdensteces un ūdelnstilpnes novērtēšana mežaudzē. Saglabājamo bioloģiski nozīmīgo struktūru saglabāšana cirsmā.

Informatīvs seminārs Alūksnes nov. Mālupē | Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecās uz lauku un mežu īpašniekiem

MKPC aktualitātes (Konsultāciju projekts, LAP apmeklējumi, izglītojošie semināri), mežsaimnieciskie jautājumi. Izmaiņas nodokļu likumdošanā, dokumentācijas iesniegšana EDS sistēmā. NVA piedāvājums lauku teritoriju iedzīvotājiem. ES un Valsts atbalsts lauksaimniecībā lauku teritoriju iedzīvotājiem, konsultāciju iespējas lauksaimniekiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība