Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "DAP datu bāzes "Ozols" izmantošana meža īpašumu apsaimniekošanā"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzes "Ozols" publisko datu izmantošanu (viesa statusā) meža apsaimniekošanā.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/CtKxxrTMsnWiWM29A
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Bērza kokaudžu apsaimniekošana krājas un stumbru kvalitātes paaugstināšanai"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par bērza kokaudžu apsaimniekošanu krājas un stumbru kvalitātes paaugstināšanai. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. silv. Kaspars Liepiņš

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/YSU8de5e14XqE1ve9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Bērza jaunaudžu ierīkošana un kopšana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par bērza jaunaudžu kopšanu un ierīkošanu. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošais pētnieks Dr. silv. Kaspars Liepiņš.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/bpcwxyrdccgxMn648
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kompensācijas maksājumi par Natura 2000 meža teritorijām"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par pieteikšanos kompensācijas maksājumiem īpaši aizsargājamajām meža teritorijām. Seminārā piedalīsies Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks - Indulis Āboliņš.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/SuX5HfZeEBm35nDg8
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Augsnes gatavošana un stādvietas sagatavošana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par dažādām augsnes sagatavošanas metodēm, kā arī dažādām stādvietas sagatavošanas metodēm. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošā pētniece Dr. silv. Dagnija Lazdiņa

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/BGtk9Hi4g5j1AoRw7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Cirsmu pārdošana"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par cirsmu augstākās tirgus cenas noteikšanas iespējām, priekšrocībām augošu koku pārdošanai un iespējām cirsmu izstrādāt pašam.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/Ci7289cUxiY8hAL79
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Izglītojošais seminārs "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai"

Izglītojošā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrādi zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai
Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošais pētnieks Dr.silv. Kaspars Liepiņš.
Seminārs rīkots sadarbībā ar projektu "Papeļu plantāciju un kokaugu stādījumu ierīkošanas un apsaimniekošanas metodes izstrāde zemes ilgtspējīgai apsaimniekošanai". Līguma nr: 19-00-A01620-000079.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošanas sezonas aktualitātes"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par stādu pieejamību LVM kokaudzētavās, kā arī par dažādiem stādu veidiem un to priekšrocībām.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/WguqDkfrgM5zrjKq5
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Meža atjaunošana, meža reproduktīvais materiāls"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt svarīgāko informāciju par meža atjaunošanas un stādmateriāla iegūšanas aktualitātēm un svarīgākajām niansēm.

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/KpGLX3FC15URiDRM9
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Zoom platforma | Izglītojošais seminārs "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu, situācija meža stādu tirgū, pavasaris- meža stādīšanas laiks"

Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt informāciju par likumdošanas prasībām attiecībā uz meža atjaunošanu, ieaudzēšanu un stādāmā materiāla iegādi, situāciju meža stādu tirgū, stādu ievešanas iespējas no citām valstīm, kā arī lauksaimniecībā neizmantojamo zemju efektīvas apsaimniekošanas iespējām. Seminārā piedalīsies LVMI Silava vadošā pētniece Dr.sc.ing. Mudrīte Daugaviete.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība