Mežsaimniecība

Izglītojošs seminārs Talsos | Mācīsimies pazīt sēnes-ēdamās un neēdamas

Meža nekoksnes resursi, to izmantošana Latvijā. Gada sēne 2019. Cepurīšu sēnes,to sistemātika un raksturīgās pazīmes. Sēnes pārtikā,
neparastās ēdamās sēnes, sēņošanas tradīcijas. īpaši indīgās Latvijas sēnes. Sēņošana-iepazīšanās ar sēnēm dabā, to atpazīšana
un ievākšana. Sēņu izstādes veidošana, apskate, diskusijas.

Informatīvs seminārs Talsos | Meža kaitēkļi un slimību apdraudējums Latvijā. ES atbalsts mežsaimniecībā

Egļu astoņzobu mizgrauža kaitējums Latvijā.Diskusijas. Aktualitātes meža likumdošanā Latvijā. ES atbalsts mežsaimniecībā. Diskusijas. Jaunums Ozolu vadaudu slimības izplatība Latvijā un Talsu apkārtnē Būs iespēja dabā apskatīt ozolu slimības Meža pētīšanas stacijas
Šķēdes meža Laucienes pag.Talsu nov.

Informatīvs seminārs Grobiņā | ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2019.gadā

MKPC aktualitātes.Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža
ieaudzēšana" un "Meža ugusngrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Bojāto un iznīcināto audžu
izvērtēšana. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi.Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža
dzīvnieku postījumiem. Bojāto un iznīcināto audžu izvērtēšana. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi.Iespējas un
risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.

Informatīvs seminārs Madonā | Valsts un ES atbalsts meža īpašniekiem 2019. gadā, ES projekti, to realizācija

Pieejamie ES atbalsta pasākumi meža īpašniekiem 2019. gadā, nākošā kārta no 1.oktobra līdz 30.decembrim. Zināšanu pārneses pasākumi: arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts, apakšpasākums “Saimniecību un mežu
apmeklējumu nodrošināšana”. Dokumentācija pēc projekta realizācijas.Aktuālais par ES projektu
īstenošanu objektos dabā: 1)jaunaudžu retināšana īpašumā “Glāznieki” 2) Ba nomaiņa īpašumā “Sila Pakuļi” 3) Jaunaudžu

Informatīvais seminārs Brenguļu pag. | Par ES un Valsts likumdošanas prasībām un izmaiņām, kas attiecas uz lauku uz meža apsaimniekošan

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. Cirsmas vērtības
noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus.

Informatīvs seminārs Cēsīs | ES atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem, padomi meža apsaimniekošanā

Nepieciešamā dokumentācija, lai predentētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apkšpasākumā "meža ieaudzēšana" un "meža
ugusgrēkos un dabas katastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošanā". Dabas aizasrdzības prasības meža apsaimniekošanā IĀDT un ārpus tām. Cirsmas vērtības noteikšanas principi. Faktori, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusija un atbildes uz
jautājumiem.

Informatīvs seminārs Limbažos | ES atbalsts mežsaimniecībā

Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" un "Meža
ugusngrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Ieaudzēšanai piemērotākās koku sugas atkarībā no
izvēlētās vietas. Stādāmā materiāla izvēle un tā ietekme uz nākotnes mežaudzes ekonomisko ieguvumu. Ierīkošanas process.Īpašuma "Rāceņi" apskate dabā pēc ES atbalsta pasākuma meža ieaudzēšanā realizācijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība