Mežsaimniecība

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Šī gada 27.janvārī plkst 10:00 ZOOM tiešsaitē interesenti tiek aicināti pievienoties tiešsaistes informatīvajam semināram "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā". Informatīvā semināra dalībniekiem būs iespējams uzzināt par svarīgākajām aktualitātēm no Valsts meža dienesta, piemēram, pārskatu par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, meža inventarizācijas datu aktualizācija, Meža valsts reģistra informācijas saņemšana u.c.

Alūksnes novads, Mārkalnes pagasts. Tikšanās pie degvielas uzpildes stacijas "Virši" 09:20 | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību
projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Vimek tehnikas priekšrocības un efektivitāte mežsaimniecībā (praktiski piemēri dabā). Mežaudžu izstrādāšana ar Vimek tehniku (praktiski piemēri dabā).

Balvu novads, Balvu pagasts, "Lapas" | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Ozolu audzēšana Latvijā, ozolu audžu apsekošana dabā. Ozolu audžu slimības un audzes profilakiskā kopšana (praktiski piemēri dabā).

Alūksnes novads, Alsviķu pagasts, "Līču lejas". Tikšanās pie degvielas uzpildes stacijas Virši 09:30. | Informatīvais seminārs "Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem"

Praktisks seminārs āra apstākļos. Pieejamās ES atbalsta iespējas īpašniekiem 2020.gadā - zināšanu pārneses pasākumi - Arodapmācību
projekts (mācību iespējas par dažādām tēmām). Konsultāciju projekts. Meža apmeklējumi. Mazgabarīta tehnikas (kvadracikla) izmantoša jaunaudžu kopšanā (praktiski piemēri dabā). Jaunaudžu apskate dabā.

Preiļu novads, Pelēču pagasts "Bērza rubeņi" pulcēšanās pie Preiļu mežniecības- Preiļu pag., Mežsētas- plst. 9:45| Informatīvais seminārs "Aktualitātes meža īpašniekiem, MKPC pieejamais ES atbalsts"

Praktisks seminārs āra apstākļos. ES atbalsts meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām. Meža atjaunošana pēc dabas katastrofām. Meža ieaudzēšana lauksaimniecībā neizmantojamā zemē. MKPC aktualitātes - meža inventarizācija, konsultāciju projekts.

Rēzeknes novads, Nagļu pagasts, zemes vienības nr. 78740060097 | Izglītojošais seminārs "Ilgtspējīga meža apsaimniekošana."

Tiks izklāstīta informācija par konsultāciju pasākuma aktivitātēm, par aktualitātēm no VMD, par pieejamam apmācībām un meža apmeklējumiem meža īpašniekiem, medniekiem un nozarē nodarbinātajiem, par meža dzīvnieku postījumu identificēšanu un jaunaudžu aizsardzību no dzīvnieku postījumiem, kā arī par mežaudžu raksturojošo radītāju praktisko noteikšanu un robežu identificēšanu. Iepriekšēja pieteikšanas uz semināru ir obligāta!

Auleja. Tikšanās pie Aulejas pagasta pārvaldes. | Informatīvais seminārs "ES un valsts likumdošanas izmaiņas, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu."

Informācija par dzīvnieku postījumu identificēšanu. Aktuālā informācija meža apsaimniekošanā un ES atbalsta iespējas mežsaimniecībā. Praktiskās nodarbības dabā dzīvnieku postījumu identificēšanā.

Vecumnieku novads, Bārbeles pagasts, meža īpašums "Kārļi." | Informatīvais seminārs "MKPC aktualitātes, jaunaudžu kopšana praksē, mazgabarīta meža tehnika."

Praktisks seminārs meža īpašumā "Kārļi". Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads. Koptu un nekoptu jaunaudžu salīdzināšana. Krājas kopšanas cirtes analīze. Mazgabarīta meža tehnikas demonstrējums.

Līvānu novads ,Turku pagasts "Steķi". Tikšanās pie Steķu šautuves. | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2020.gadā."

Semināra apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem 2020.gadā. Iepazīšanās ar Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem izmantojot repelentus Plantskyd, Trico, Cervacol. ES atbalsts jaunaudžu retināšanā saimniecībā Upeslīči.Objektu apskate dabā, diskusijas.

Lapas

Subscribe to RSS - Mežsaimniecība