Informatīvs seminārs Grobiņā - Jaunā ES projektu kārta. Ko darīt, kad jaunaudzes izkoptas?

Datums: 
24. Novembris, 2016
Reģions: 
Vieta: 
A/S „ Latvijas Finieris” zāle Grobiņā

Jaunā Eiropas atbalsta kārta. Projektu realizācijas aktualitātes. Meža īpašniekam veicamās darbības pēc tam, kad projekts realizēts. Platību uzmērīšana, „7.pielikuma” aizpildīšana. Kopšanas kvalitātes noteikšana, veicot mērījumus parauglaukumos. Mistraudze vai tīraudze? Reālās darbības, veicot platības uzmērīšanu:
- Izkoptās jaunaudzes „ apstabošana”
- uzmērīšana ar dažādiem instrumentiem
- platības aprēķins
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem. Semināra izvērtējums, ierosmes turpmākai darbībai

Kontaktinformācija: 
Alda Velvere, t.20222041, alda.velvere@mkpc.llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
grobina_24.11.2016.doc644 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: