Seminārs Ilūkstes novadā. Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas, meža sertifikācija.

Datums: 
26. Janvāris, 2018

Latvijas Mežu sertifikācijas padome piedāvā semināru " Ekosistēmas, biotopi, mikroliegumi un aizsargājamās teritorijas.
Biotopu kartēšanas process Latvijā. Sabiedrības interešu ievērošana. Meža sertifikācija."

Seminārs ir bezmaksas

Norises vieta: Ilūkstes novads, Bebrenes pagasts, Dabas parka “Dvietes paliene” informācijas centrā “Gulbji”
Informācija un pieteikšanās: Bebrenes pagasta pārvaldē 20219770, 65407909 vai 25414008

Kontaktinformācija: 
Bebrenes pagasta pārvalde, tālr. 20219770, 65407909 vai 25414008
Reģions filtram: