Meža ekonomiskā vērtība pieaugs ar ES atbalstu!

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un veikt jaunaudžu kopšanu šī gada rudenī un nākamā gada pavasarī, kā arī veikt mazvērtīgo mežaudžu nomaiņu ar ES finansiālu atbalstu.

Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākumam "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" aktivitātē jaunaudžu kopšana un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņa.

Atbalsts, kas palīdzēs paaugstināt mežu ekonomisko vērtību, paredzēts jaunaudžu kopšanai mežos, kuros kociņu augstums nepārsniedz 10 metru garumu, tos atbrīvojot no lakstaugu aizzēluma, krūmiem un konkurējošiem kociņiem un kopto kociņu atzarošanai. Kā arī tādu mežaudžu nomaiņu, kur ir nepietiekams koku skaits, augšanas vietai neatbilstošas koku sugas, vai kokus būtiski ir bojājuši meža dzīvnieki, kaitēkļi vai slimības.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2014. gada 1. septembra līdz 30. septembrim, kopējais publiskais finansējums 1 045 400 EUR.

Iesniegto projektu īstenošana jāveic ne vēlāk kā līdz 2015. gada1. jūnijam.

Viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 20 hektārus. Netiek atbalstīta instrumentu un aprīkojuma iegāde jaunaudžu kopšanai.

Visa saistošā informācija par dokumentu sagatavošanu pieejama interneta vietnēs: www.mkpc.llkc.lv, www.lad.gov.lv.  Meža konsultāciju pakalpojumu centra nodaļās visā Latvijā pieejama informatīvā lapa „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs meža īpašniekiem gan ar padomu, gan praktiski – izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, sagatavot projekta pieteikumu un platības skici, kas nepieciešams atbalsta saņemšanai.

Sīkāka informācija un kontakti www.mkpc.llkc.lv vai pa tālruni 63050477.

 

 Informāciju sagatavoja:

Maija Birkena - Dzelzkalēja

MKPC Projektu vadītāja

Tālr.63050477
e-pasts: maija.birkena-dzelzkaleja@mkpc.llkc.lv

Pievienot komentāru