Informatīvais seminārs UZŅĒMĒJIEM “LEADER projektu iespējas – tūrismam un pakalpojumu veidošanai un attīstībai”

Datums: 
5. Oktobris, 2018
Vieta: 
Alūksnes novada Sabiedrības centrs

Informatīvā semināra mērķis: sniegt informāciju potenciālajiem projektu iesniedzējiem par iespējamām aktivitātēm, nepieciešamo dokumentāciju, pieejamo finansējumu, projektu izstrādāšanas un projektu iesnieguma nosacījumiem atbilstoši biedrības “Alūksnes lauku partnerība” izstrādātajai Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijai 2015.-2020.gadam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Darba kārtībā:
1. Biedrības “Alūksnes lauku partnerības” informācija par plānotajiem atbalsta virzieniem, MK noteikumu nosacījumiem, atlases kārtību, u.c.
2. Attīstības finanšu institūcijas ALTUM informācija par piedāvātajām atbalsta programmām projektu līdzfinansējuma piesaistei.
3. Pieredzes stāsts par LEADER projekta īstenošanu, piesaistot ALTUM finansējumu.
4. Diskusijas, atbildes uz pasākuma dalībnieku jautājumiem.

Biedrība “Alūksnes lauku partnerība” turpina Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015. - 2020.gadam īstenošanu.
Kopējais projektiem pieejamais publiskais finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) – 1 071 185, 78 EUR, tajā skaitā 550 126,29 EUR (51,4%) uzņēmējdarbības projektiem.

Pieteikšanās līdz 4.oktobrim zvanot pa tālruni 26330477
vai rakstot uz e-pastu: santa.harjoozolina@gmail.com.

Kontaktinformācija: 
Santa Harjo-Ozoliņa, mob. 26330477, e-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com
Reģions filtram: