Seminārs par velo tūrismu

Datums: 
15. Oktobris, 2019
Vieta: 
Jasmini-8

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība" ietvaros projekts

Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11Projekts Nr.19-00-A019.332-000002

Aktivitāte "Semināru cikls I"

Semināru cikla mērķis: veikt Austrumlatvijas tūrisma SVID analīzi, noteikt Stratēģijas attīstības virzienus un vienoties par Austrumlatvijas velomaršrutu kartes izstrādes konceptu.

Mērķauditorija: Uzņēmēji, kas sniedz tūrisma pakalpojumu vai plāno to uzsākt, tūrisma informācijas centru pārstāvji, pašvaldību speciālisti, kas iesaistīti attīstības un tūrisma plānošanā, riteņbraukšanas entuziasti un citi interesenti.

Semināra darba kārtība ( visās 7 VRG)

9:45-10:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, rīta kafija

10:00 – 10:15

Sandra Palma, BDR Ludzas rajona partnerība koordinatore, Projekta Velo tūrisma attīstība Austrumlatvijā, pieslēdzoties starptautiskajam Velomaršrutu tīklam EuroVelo11 virzība

10:15 – 11:15

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Tūrisma telpiskā piedāvājuma analīze, datu apkopojums Stratēģijas izstrādei

11:15 – 13:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Andris Klepers, Tūrisma uzņēmēju stratēģiskā attīstība, stratēģiskie uzstādījumi, risinājumi un precizējumi Austrumlatvijas reģiona SVID analīze tūrisma jomā; Tūristu plūsmas un pieprasījuma noteikšana un analīze. Galveno mērķtirgu noteikšana

13:00 – 13:30

Pusdienas

13:30-14:30

lekcija

Eksperts Santa Paegle, Tūrisma uzņēmumu pielāgošana velotūrisma vajadzībām

14:30-15:00

darbs grupās, viedokļu apkopojums

Eksperts Līga Kondrāte, Austrumlatvijas velomaršrutu kartes veida izvēle un vienošanās par iekļaujamo datu apjomu un attēlojumu

Semināru cikls norisināsies:

  • 14.10.2019. plkst. 10:00 – Preiļu rajona partnerības teritorijā – Preiļu NVO centrs, Kooperatīva iela 6, Preiļi, Preiļu novads;
  • 15.10.2019. plkst. 9:00 – Gulbenes biedrībasSATEKA teritorijā – Gulbenes novada pašvaldības telpas, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads;
  • 15.10.2019. plkst. 15:00 – Balvu rajona partnerības teritorijā – SIA „Marbera” telpas, Jasmini-8, Egļuciems, Lazdulejas pagasts, Balvu novads;
  • 11.11.2019. plkst. 10:00 – Krāslavas rajona partnerības teritorijā- Krāslavas pils staļļos, Pils ielā 10 un Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā Pils ielā 2, Krāslavā
  • 12.11.2019.plkst. 10:00 – Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības „Kaimiņi" teritorijā – Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs, Rīgas iela 2, Daugavpils.

Iepriekšējā pieteikšanās semināriem savā Partnerībā. Partnerību kontaktpersonas:

Semināri ir bez maksas.

Kontaktinformācija: 
Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com
Reģions filtram: