Mājražošana

Preiļos septiņpadsmit ražotāji no tuvākajiem novadiem piedalījās tirdziņā, kura organizēšana ir efektīvs solis vietējās produkcijas noieta veicināšanai. 

Lai noskaidrotu iespējas realizēt saražoto produkciju, uz diskusiju tika aicināti Kuldīgas novada mājražotāji un  pārdevēji. Vispirms apzinājām pašreizējo situāciju, –  vai mājražotāji produkciju pārdod pārtikas tirgū ar kooperatīva “Kuldīgas labumi” palīdzību vai tiešā tirdzniecībā.

Vecumnieku novada iniciatīvas aktivitāšu centrā 5. novembrī  norisinājās LLKC Bauskas nodaļas rīkota diskusija par sadarbības un iniciatīvas veicināšanas un uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

LLKC Ogres nodaļa rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu “Mājamatnieku un mazo ražotāju sadarbība: priekšnosacījums veiksmīgai  attīstībai”. Pasākumā piedalījās 25 dalībnieki no Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ķeguma novadiem.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu mājražotājiem un amatniekiem pie kaimiņos izveidotā kooperatīva “Kuldīgas labumi”. Ideja izvēlēties tieši šo galamērķi radās biedrības “Saldus un Brocēni RažoJums” biedru tikšanās reizē.

Aiga Valtere pēc izglītības ir ekonomists ar augstāko izglītību, bet jau studiju gados sapratusi, ka viņas vieta ir laukos, un maizes cepšana ir tā niša, kurā patīk darboties. Receptūra ir mantojums no vecmāmiņām.

Lapas