Jaunumi

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas 6.–9. klašu skolēni 31. oktobrī iepazinās ar Malnavas koledžu, mobilo ēdināšanas uzņēmumu no Ozolmuižas pagasta un SIA  “Kuup Coffee” no Lendžu pagasta Rēzeknes novadā.

Kooperatīvs ir sadarbības nākamā pakāpe, kad savstarpējo sadarbību nostiprina juridiski, uzņemoties atbildību par savu saistību izpildi. Es to salīdzinātu ar draudzību, kuras rezultātā tiek oficiāli reģistrēta laulība, kas ietver attiecīgos pienākumus, garantijas un sekas.

Jauniete, izšķirdamās palikt Latgalē, izveidojusi sev darba vietu dekorēšanas studijā “LaMur flowers decoration”. Jeļena Golovneva ir 25 gadus veca sieviete, kura dzīvo Balvos un jau trešo gadu nodarbojas ar savu uzņēmējdarbību.

Klusā lauku teritorijā un priežu jaunaudzes ielokā Grobiņas novadā atrodas Zanes Gustas ģimenes bioloģiskā saimniecība “LavenderVilla” (SIA “Zoovilla”), kuras pamatā ir videi draudzīga saimniekošanas filozofija.

Šie atslēgas vārdi precīzi raksturo LEADER sadarbības projekta “Vietējo ražotāju konkurētspējas, sadarbības un atpazīstamības veicināšana” projektā īstenotās aktivitātes. Ar šādi izskanējušu aicinājumu 4.

Zanda Trukšāne ir apņēmīga, drosmīga un radošām idejām bagāta uzņēmēja, kura saimnieko Ciblas novada Pušmucovas pagasta z/s “Griezītes”.  Saimniecība specializējas vairākās nozarēs – putnkopība, aitkopība, dārzkopība un mājražošana.  Z/s “Griezītes” ir sertificējusies kā bioloģiskā saimniecība.

LLKC Balvu nodaļas jaunieši, apgūstot piecu dienu mācības par uzņēmējdarbību, 15. novembrī prezentēja savas idejas biroja pārstāvjiem un diviem piesaistītajiem speciālistiem.

LLKC Madonas konsultāciju birojā 27. novembrī noslēdzās mācības lauku jauniešiem. Tās iesāka 14 dalībnieki, bet apliecinājumus par piedalīšanos mācību programmā “Laukiem būt!” saņēma 10 jaunieši.

LLKC Daugavpils nodaļa  augustā aktīvi aicināja jauniešus  piedalīties uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumos. Kur gan labāk meklēt jauniešus, ja ne viņu pulcēšanās vietās.

Jauniešu vidū uzņēmējdarbības jēdziens nav svešs.

Lapas