Atbalsts lauku jauniesiem uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzā

Datums: 
24. Oktobris, 2016
Vieta: 
Biedrība

Šī gada 24.oktobrī LLKC Ludzas nodaļa organizē informatīvo dienu pasākuma "Atbalsts lauku ajuniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros. Pasākums notiks biedrības "Strauts" telpās, Muižas ielā 9, Vecmuižā, Ciblas pagastā, Ciblas novadā. Sākums plkst. 10:00.

Informātīvās dienas programma:

10:00 – 11:00 Iepazīšanās. Pasākuma “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķi un uzdevumi. Apmācību norises plāns. (Lektori: Karīna Koroļonoka, SIA LLKC Ludzas nodaļas vadītāja un Baiba Gulbe, SIA LLKC Lauku attīstības nodaļas projektu vadītāja);
11:00 – 11:30 Veiksmīgas uzņēmējdarbības pieredze. (Lektors: Dagnis Tihovskis, IK “Dambis 4” īpašnieks);
11:30 – 12:00 Veiksmīgas uzņēmējdarbības pieredze. (Lektore: Ilga Baziļeviča, Piemājas saimniecības “Ilvas” īpašniece);
12:00 – 12:30 Diskusijas, informācijas apkopošana, pieteikuma anketu aizpildīšana. (Lektore: Beāte Narnicka, SIA LLKC Ludzas biroja uzņēmējdarbības konsultante).

Plašāka informācija:
zvanot vai rakstot Beātei Narnickai, LLKC Ludzas biroja uzņēmējdarbības konsultantei, mob.t.: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Beāte Narnicka, LLKC Ludzas biroja uzņēmējdarbības konsultante, mob.t.: 25459538, e-pasts: beate.narnicka@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: