Uzņēmējdarbība

ZM sadarbībā ar LLKC Valsts Lauku tīkla aktivitāšu ietvaros 2014. gada vasarā organizē reģionālās konferences lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”.

Uzsāc savu uzņēmējdarbību un pilnveido esošo

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Kuldīgas biznesa inkubators sadarbībā ar biedrību “Darīsim paši!” un ALTUM, Kuldīgas novada jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem piedāvā semināru par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, izmantojot LEADER pieeju, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora un ALTUM iespējas.

Interesentiem būs iespēja saņemt informāciju par pieejamo atbalstu LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora pirmsinkubācijas un inkubācijas dalībniekiem - jaunajiem uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem.

Priekule | 22. februāris - tikšanās par tūrisma attīstības iespējām Priekules novadā (mainīts datums)

Šī gada 22. februārī plkst. 11 Priekules pilsētas kultūras namā aicinām uz tikšanos Priekules novada uzņēmējus, amatniekus un mājražotājus, lai diskutētu par tūrisma attīstības iespējām novadā.

Tikšanās laikā tūrisma darbu organizatore, Dace Gailīte, pastāstīs par aktualitātēm tūrisma jomā Priekules novadā.

Liepājas reģiona TIB vadītāja, Inta Šoriņa, vērsīs uzmanību uz tūrisma aktualitātēm Liepājā un tās apkārtnē, Kurzemē 2018. gadā. Pastāstīs par Liepājas tūrisma biroja darbību un iespējām iesaistīties tūrisma jomas attīstībā.

Bērzpils pagastā dzīvo, saimnieko un strādā Ilona un Ivars Seņkas. Saimniekošanu viņi uzsākuši 2005. gadā, nodibinot zemnieku saimniecību “Dižarāji”.

Latvijā augļu dārzi aizņem 0,37% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības. Augļkopības saimniecību lielums ir ļoti dažāds – lielākoties mazās saimniecības, kuru platība nepārsniedz 3 ha, bet tādas saimniecības, kuru dārzu platības pārsniedz 15 ha, ir tikai 10 %.

Zemnieku saimniecībā “Piesaule” pirmie lielogu dzērveņu stādījumi tika ierīkoti 1994. gadā, tikai 0,12 ha platībā, Sārāju purvā Valdemārpils lauku teritorijā.

Seminārs "Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem 2018. gadā"

Seminārs saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem.
Laiks: 10.00-14.00

Lektore Inguna Leibus, LLU Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

SEMINĀRA TĒMAS:
1. Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā
- saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu atzīšana

- pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojums

- atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana

- iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes

Nīca | 9. janvāris - seminārs par izmaiņām nodokļos un aktualitātēm grāmatvedībā (lektore: Ilze Birzniece)

2018. gadā Latvijā stājas spēkā nodokļu reforma, un strādājošie izjutīs vairākas būtiskas izmaiņas. Galvenās pārmaiņas darba ņēmēju gadījumā ir minimālās darba algas būtiska paaugstināšana un pārmaiņas, kā tiks aprēķināti algas nodokļi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Būtiskas izmaiņas skars arī iespējas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem.

Dienvidkurzemes reģiona jaunie un topošie uzņēmēji aicināti iesniegt pieteikumus uzņemšanai LIAA Liepājas biznesa inkubatorā

Liepājas un Dienvidkurzemes reģiona jaunie un topošie uzņēmēji aicināti iesniegt pieteikumus uzņemšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Liepājas biznesa inkubatorā, lai pretendētu uz inkubācijas pakalpojumiem un grantiem. Pieteikumu uzņemšana turpināsies līdz 22. janvārim.

Lapas

Subscribe to RSS - Uzņēmējdarbība