Tukumā/ Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 4. mācību diena