Apgūst noderīgas zināšanas un daudzveidīgu pieredzi

GalerijaPrint

Tāpat kā daudzos birojos, arī Valkā un Valmierā noslēgušās mācības jauniešu programmā. Šogad izmantojām piedāvāto iespēju mācības organizēt diviem birojiem kopā. Izvēlētā mācību vieta, Beverīnas novada Trikātas pagasta saieta namā “Depo”, nosacīti ir piederīga gan Valkas, gan Valmieras birojiem, jo Trikātas pagasts pirms teritoriālās reformas bija Valkas rajonā.

Viens no iemesliem, kāpēc mācības organizējām kopā, bija mācību dalībnieku skaits. Citējot populāru “Čikāgas piecīšu” dziesmu: “Cik žēl, ka mēs esam tik maz, cik mēs esam, un vairāk mēs nevaram būt...” Otrs iemesls bija iespēja, apvienojot finansējumu, piesaistīt kvalitatīvus lektorus. Liels prieks, ka jaunieši to novērtēja, un mēs saņēmām ļoti labas atsauksmes par SIA “Jardi” biznesa vadības treneri – mentori Māru Špicbergu, kura, vadot nodarbību, lika daudz domāt un darīt pašiem jauniešiem, lai izprastu sava izvēlētā biznesa vīzijas, mērķus un uzdevumus to sasniegšanai, tāpat, īpaši runājot par personīgajām vērtībām, attīstot uzņēmējdarbību. Mācību dalībnieki īpaši atzinīgi novērtēja dienu ar psiholoģi Inu Nagli, kura vadīja publiskās runas nodarbību. Tajā jaunieši varēja paši analizēt savus uzstāšanās paradumus, mācījās tikt galā ar stresu, lai precīzi savu vēstījumu nodotu klausītājiem. Tieši šī nodarbība palīdzēja jauniešiem sakopot savas domas biznesa idejas prezentācijas laikā un justies pārliecinātiem par sevi.

Kā vienmēr, īpaši tiek gaidīta ciemošanās pie uzņēmējiem. Tā kā mācības notika Trikātā, vienā no mācību dienām aizgājām pie vietējās uzņēmējas Raisas Jablonskas, kurai nu jau ceturto gadu Trikātas centrā ir savs uzņēmums “RCHOCOLATE”. Uzņēmumā tiek ražoti dažādi izstrādājumi no šokolādes, par izejvielu izmantojot Spānijā ražotus šokolādes čipsus. Pēc Raisas domām, spāņu šokolāde ir vēl kvalitatīvāka un garšīgāka nekā beļģu šokolāde, un vēlamies viņai piekrist. Taču ne jau šokolādes baudīšana bija galvenais iemesls apmeklējumam,

svarīgākais bija tas, ka uzņēmēja dalījās ar savu stāstu par uzņēmuma rašanos (pirms tam viņa strādāja par pārtikas tehnoloģi – siera meistari, likvidētajā Trikātas pienotavā), uzklausīja jauniešu idejas un deva viņiem padomus sava biznesa uzsākšanai. Uzņēmums Trikātā bija tikai pirmais, ko jaunieši iepazina mācību laikā. Nedēļu vēlāk viena mācību diena tika veltīta dažādu Rūjienas novada uzņēmēju iepazīšanai. Jaunieši satika gan lauksaimniecības, gan amatniecības, gan arī pakalpojumu sfēras uzņēmējus. Pirmā pieturas vieta Rūjienas novada apmeklējumā bija Rūjienas tautskola un biedrība “Rūzeles”. Sākumā var rasties doma, kur tad šeit uzņēmējdarbība, bet, iepazīstoties tuvāk, varam secināt, ka to, ko dara šī biedrība, var saukt par sociālo uzņēmējdarbību, jo tieši šeit kopā sanāk rūjienietes, lai iemācītos darināt skaistas lietas, kuras vēlāk aizceļo uz tirdziņiem, vai kļūst par Rūjienas novada prezentācijas suvenīriem. Turklāt “Rūzeļu” paspārnē izaugušās mājražotājas, kuras veiksmīgi darbojas pašas un, protams, arī piedalās Tautskolas un biedrības “Rūzeles” pasākumos. Ar solījumu atgriezties Rūjienā pirms Ziemassvētkiem, kad Tautskolā būs tradicionālais pirmssvētku tirdziņš, dodamies uz turpat Rūjienā esošo viesnīcu “Lauvas līcis”, kur tiekamies ar saimnieku un uzklausām viņa pārdomas par šī biznesa pastāvēšanas iespējām, attīstību un problēmām tik mazā pilsētā kā Rūjiena. Tā kā pasākuma nosaukumā ir vārds “lauku”, tad nebūtu pareizi ignorēt tādu nozari kā lauksaimniecība. Izvēle gan nav kritusi uz graudkopību vai lopkopību, bet dodamies uz Jeru pagasta saimniecību “Lejas Vagaļi”, kura ir bioloģiskā saimniecība un nodarbojas galvenokārt ar ķirbju audzēšanu. Sen nav bijis tik grūts rudens lauksaimniekiem, arī ķirbju audzētājus tas nav saudzējis, saimniece Laura stāsta par to, cik sarežģīti laika apstākļu dēļ ir bijis izaudzēt un novākt ražu, bet tas nav iemesls, lai jau tagad nenotikti darbi, kas vērsti uz saimniecības plāniem nākamgad. Labprāt visi arī degustē dažādos produktus, ko “Lejas Vagaļu” mājā prot pagatavot no ķirbjiem, un it sevišķi puiši ir spiesti mainīt domas par ķirbi kā kaut ko negaršīgu. Plānā ir apciemot arī amatnieku, tāpēc dodamies uz Vilpulku, kur jau vairākus gadus darbojas “VB Prof” galdniecības uzņēmums ar pieredzi produkcijas realizācijai arī Skandināvu tirgū. Īpašnieks Vilnis Bišofs jauniešiem stāsta par pozitīvo pieredzi, piesaistot uzņēmumam “Altum” starta programmas finansējumu un par plāniem īstenot LAD apstiprināto projektu un paplašināt ražošanas un noliktavu platību.

Pēdējā mācību dienā dalībnieki iepazīstināja ar savām biznesa idejām, kas bija ļoti atšķirīgas, un no jau pierastākām kā rokdarbi, amatniecība, mājražošana un dārzeņu audzēšana, sniedzās līdz saimniecībām, kas darbosies dabas aizsardzībā, tās popularizēšanā un  sociālajā uzņēmējdarbībā, kas vērsta uz senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu. Jauniešu biznesa idejas vērtēt bijām uzaicinājuši arī Olitu Untālu, “Altum” Valmieras filiāles vadītāju un Juri Čeiču, Valmieras Biznesa inkubatora vecāko projektu vadītāju. Viņi bija patīkami pārsteigti par mācību dalībnieku jau ieguldīto darbu sava biznesa uzsākšanai. No Valkas un Valmieras biroja izteicām vēlējumu, lai jaunieši nenoliek malā paveikto plāna izstrādē un jau tagad gatavojas savus darbus iesniegt konkursam “Laukiem būt!”.

Mācības notika VLT aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Valda Empele,

LLKC Valkas konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru