Balvā – pāva astes spalva

Novembra sākumā notika informatīvā tikšanās un pieredzes apmaiņas brauciens Bebru pamatskolas bērniem. Šoreiz pasākumu rīkojām z/s “Lejas Bitēni” brīvdienu mājas telpās. LLKC konsultante stāstīja par uzņēmējdarbību laukos, mežsaimniecību un izglītības iespējām. Bērniem vajadzēja padarboties arī  praktiski, grupās bija jāizdomā savs uzņēmums un jāprezentē.

Iepazīstoties ar bērniem, atklājās, ka lielākajai daļai viņu vecāku ir savas lielākas vai mazākas saimniecības, un bērniem tur jau ir savi veicamie darbi. Bija bērni, no 9. klases, kuri strādā arī ar dažādu tehniku.

Atraktīvais saimniecības īpašnieks Roberts Jakubovskis rādīja prezentāciju par savu saimniecību un stāstīja par sirdslietu – zirgiem. Stāsta laikā viņš uzdeva daudz jautājumu, un daži bērni sniedza ļoti izsmeļošas atbildes. Tas nozīmē, ka viņi reāli darbojas kopā ar vecākiem saimniecībās un ir zinoši. Pasākuma noslēgumā Roberts Jakubovskis rīkoja viktorīnu ar jautājumiem par savu saimniecību un uzņēmējdarbību kopumā. Vērtēja pirmās trīs vietas, tiem, kuri atbildēja visvairāk un pareizāk uz uzdotajiem jautājumiem, balvā tika krāšņa pāva astes spalva.

Pieredzes apmaiņas braucienā apmeklējām Aizkraukles profesionālo vidusskolu. Mūs laipni sagaidīja skolas direktore, stāstīja un rādīja skolu. Skolā var apgūt galdnieka, automehāniķa, metinātāja, klientu apkalpošanas speciālista, ēdināšanas pakalpojumu speciālista, celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķa profesijas. Bērni ar interesi skatījās audzēkņu darbus, jo gan skolā, gan dienesta viesnīcā ir galdnieku gatavotas mēbeles. Apmeklējām galdnieku, automehāniķu darbnīcas, virtuvi, kur, mācības notiek ēdināšanas speciālistiem. Tāpat par apgūstamajām profesijām stāstīja pasniedzēji.

Z/s “Lejas Bitēni” darbošanās virziens ir lauku tūrisms, saimniecībā var apskatīt dažādu šķirņu trušus, vistas, arī eksotiskos putnus – strausus un pāvus, pundurkaziņas, ponijus un saimnieka sirdslietu – zirgus. Tāpat pasākumu rīkošanai un atpūtai ir brīvdienu māja. Saimniekam ir savs stāsts par katru dzīvnieku un, kā viņš teic: “Varētu runāt stundām ilgi”. Aizkraukles pilsētas rīkotajos pasākumos ir iespēja pavizināties ar saimniecības zirgiem un ponijiem. Saimniecībā pavadītais laiks bērniem un skolotājiem deva īstu pozitīvo “lādiņu”.

Brauciena galamērķis bija “Skrīveru pārtikas kombināts”, neliela ražotne konfektēm “Gotiņa”, šerbertam un “Krējuma pagalei”. Šis ir labs piemērs tam, kā uzņēmīgi jauni cilvēki nenobijās no konkurences un atjaunoja ražotni kādreizējās pārtikas kombināta telpās. Bērniem bija iespēja redzēt konfekšu “Gotiņa” papīrīšu kolekciju, dažādus seno laiku plakātus, tāpat dzirdēt īpašnieka stāstu par ražotnes vēsturi, izveidošanu un darbošanos. Uzņēmuma darbinieces demonstrēja, kā ietīt konfektes, un bērni varēja to darīt arī paši, par to beigās saņemot sertifikātu.

Brauciena nobeigumā pārrunājām redzēto, un skolotājas teica, ka ir ļoti patīkami pārsteigtas par redzētajām un dzirdētajām pārmaiņām Aizkraukles profesionālajā vidusskolā, un noteikti ieteiks to skolēniem. Bērni guva priekšstatu par izglītības iespēju tepat, tuvākajā apkārtnē. Diena bija piesātināta ar jaunām zināšanām, praktisku darbošanos un pozitīvām emocijām.

Pasākums notika Valsts Lauku tīkla īstenotās aktivitātes “Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” apakšaktivitātes „Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās” ietvaros.

Mārīte Kviļūna,

LLKC Aizkraukles nodaļas lauku attīstības konsultante

 

Pievienot komentāru