Biķernieku pamatskolas skolēni izvēlas profesijas.

GalerijaPrint

LLKC Daugavpils konsultāciju birojs šogad sadarbojas ar Biķernieku pamatskolu, 21. aprīlī rīkojot braucienu uz Višķu profesionālo vidusskolu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Višķu profesionālajā vidusskolā apgūstamajām profesijām, apmeklēt zemnieku saimniecību “Ziediņi”, kura darbojas augļkopības  nozarē, kā arī iepazīties ar zemnieku saimniecību “Pāvlilijas”, kurā audzē zirgus un nodarbojas ar tūrismu.

Izglītības programmu īstenošanai skolā ir labiekārtoti kabineti un laboratorijas, metālapstrādes, atslēdznieku, metināšanas, automobiļu diagnostikas, tehnisko apkopju un remonta darbnīcas, lauksaimniecības tehnikas un lopkopības laboratorijas, vides iekārtu laboratorija un mācību notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, datorklase, bibliotēka, sporta zāle, sporta stadions, brīvdabas estrāde, dienesta viesnīca. Profesionālo vidusskolu beidzot, audzēkņiem ir karjeras izaugsmes iespējas – strādāt dažādos uzņēmumos vai arī turpināt mācības augstākās pakāpes izglītības programmās augstskolās. Iepazīšanās sākās ar profesionālas skolas muzeja apmeklējumu. Muzeja vadītāja izstāstīja par Višķu tehnikuma 97 gadu bagāto vēsturi. Skolnieki ar lielu interesi iepazinās ar mācību programmām un praktiski redzēja aprīkojumu lopkopībai (slaukšanas iekārtas utt.), kā arī pamēģināja slaukt govi ar rokām. Tehnikas nodaļā skolēni tika iepazīstināti ar moderno tehniku. Automehāniķu nodaļā notika auto sistēmas regulācijas demonstrācija.

Zemnieku saimniecībā  “Ziediņi” Višķu pagastā dažu hektāru platībā profesionālās augļkopes Janīnas Kursītes vadībā tiek audzēti augļu koki un krūmāji, kā arī stādi, kurus labprāt pērk un atpazīst gan Latgales iedzīvotāji, gan pircēji ārpus reģiona robežām. Janīna Kursīte ir ikgadēja Daugavpils novada dienu gadatirgus un Zemnieku vakara tirdziņa dalībniece, kā arī labprāt iesaistās jauniešu vasaras nodarbinātības programmā. Višķu saimniecības īpašniece aktīvi nodarbojas ar labdarību, apzaļumojot baznīcu teritorijas. Saimniece daudz pastāstīja par dārzu ierīkošanu, kopšanu un šķirņu izvēli. Bērniem ļoti patika praktiskais darbs, augļu koku potēšana, acošana, vainaga veidošana kā ogulājiem. tā augļu kokiem.

Zemnieku saimniecība “Pāvlilijas” ir viena no lielākajām zirgkopības saimniecībām Latgalē. Saimniecības nozares: zirgu izjādes un noma, vizināšanās pajūgā, zirgu braukšana ar pajūgu, zirgu pajūgs kāzām, kā arī te audzē sporta zirgus sacensībām. Saimniecība par savu darbu ir saņēmusi gan konkursa “Sējējs”, gan Daugavpils novada atzinību. Skolēniem bija interesanti uzzināt par zirgu audzēšanas un tūrismu nozari.

Skolēni un skolotāji izteica pateicību Daugavpils konsultāciju birojam par iepazīšanos ar dažādām nozarēm lauksaimniecībā un tālākizglītības iespējam, par labi organizētu un pārdomātu pasākumu.

Brauciens notika Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros.

Ņina Sisa,

Daugavpils novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru